HÖSTMÖTE 8.11.2016 kl. 18.30

Kallelse till HÖSTMÖTE

HGK:s stadgeenliga höstmöte hålls tisdagen den 8 november 2016 kl. 18.30 på Gropen. På mötet behandlas följande stadgeenliga frågor:

  1. Fastställande av aktivitets- och verksamhetsplan för följande verksamhetsår
  2. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
  3. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
  4. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
  5. Val av revisor och revisorssuppleant
  6. Övriga i kallelsen nämnda ärenden

Av styrelseledamöterna är vice ordf. Göran Wahlberg, överledaren Jan-Magnus Westerlund, skattmästaren Markus Tötterman och Jan Amnell i tur att avgå. Av dessa har överledaren undanbett sig återval, efter 21 år på posten.Övriga styrelsemedlemmars (ordförande Håkan Gabrielsson, sekreterare Henrik Wolff, junioröverledare Wilhelm Lassenius och Johanna Krogius) mandat fortsätter till slutet av år 2017.

Dessutom skall höstmötet välja ny revisor och revisorssuppleant.

Möteshandlingarna utdelas till mötesdeltagarna strax före mötet. Om någon önskar handlingarna i förväg går det att rekvirera dem från kansliet (e-post: kansliet@hgk.fi).
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.