Möjlighet till ekonomiskt stöd för klubbens juniorer

HGK kan med glädje och tacksamhet informera att det nu finns en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för klubbens juniorer som är i verkligt behov av understöd för att kunna delta i verksamheten.  

P.g.a. coronaepidemin gäller följande ansökningstid sommaren 2020 för sommarlägren och träningsdagarna i augusti: ansök vänligen helst senast 26.7, men absolut senast en vecka före lägret/träningsdagen.

Helsingfors Gymnastikklubb har med hjälp av understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening kunnat införa ett stödsystem för klubbens juniorgymnaster som av en eller annan anledning är i behov av ekonomisk hjälp för att barnet eller den unga skall kunna delta i klubbens gymnastikverksamhet. För oss är det viktigt att alla barn får ha en hobby, ges en möjlighet att delta i föreningsverksamhet samt får röra på sig på ett mångsidigt sätt i en ledd grupp.

Stödsystemet omfattar de ordinarie terminsavgifterna, samt avgifterna för sommarlägren i klubbens regi. Man kan ansöka om nedsatt avgift eller en friplats. Ansökan behandlas konfidentiellt av ett tremannaråd bestående av styrelsemedlem Jan Amnell, verksamhetsledare Micaela Holmberg samt chefstränare Cecilia Andler.

Detta stödsystem är nytt för i år. Understöden är öronmärkta för 2020, men vi hoppas på ett fortsatt samarbete även nästa år och åren framöver.

Vem kan söka, hur och när?

Gymnastens målsman ansöker om understöd för sitt barn, med en fritt formulerad ansökan. Gymnastens namn och gymnastikgrupp anges, samt målsmans namn, e-postadress och telefonnummer. Man anger också vad man ansöker för (terminsavgift eller sommarläger) samt summa. Understöd för vårterminen skall sökas inom februari, för höstterminen inom september. För sommarläger ansöker man om understöd inom marsmånad. I ansökningen bör tydligt framkomma orsaken till att man är i behov av ekonomiskt stöd. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Vi vill kunna göra det möjligt för barn och unga som är i verkligt behov av stöd att kunna delta i klubbens verksamhet. Ansökningarna e-postas till kansliet(a)hgk.fi.

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetsledare Micaela Holmberg per e-post på kansliet(a)hgk.fi eller per telefon 050 362 4163.
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.