Gymnastikverksamheten, coronavirus och epidemiområden

De allra flesta fall av Coronavirus, som registrerats i Finland, har drabbat personer som besökt norra Italien eller sådana som varit i kontakt med personer som varit där. På de flesta arbetsplatser har man därför infört förbud för personer som varit i norra Italien att komma till sina arbetsplatser.

Samma princip gäller även HGK-gymnastiken. Om du alltså besökt epidemiområden efter utbrottet av coronaviruset uppmanar vi dig att tillsvidare avstå från att delta i gymnastiken. Idag (10.3) är epidemiområdena enligt Institutet för hälsa och välfärd/THL Fastlandskina, Iran, Sydkorea, hela Italien, skidorter i Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Vi påpekar att många av HGK-seniorerna redan på grund av sin ålder tillhör den grupp för vilken en virussmitta kan vara ödesdiger.
Övriga rekommendationer

 
I övrigt hänvisar vi till det meddelande som redan tidigare skickats till medlemmarna och i vilket bl.a. följande konstaterades:
 
I detta skede fortsätter klubbens verksamhet helt normalt. Om det blir aktuellt med restriktioner eller inskränkningar informerar vi omedelbart om detta. Klubben följer myndigheternas och hälsovårdens instruktioner. I detta skede föreligger inga rekommendationer om inskränkningar i verksamheten.
 
I detta sammanhang vill vi dock understryka vikten av att följande observeras: 
  • Det är skäl att utebli från gymnastikpassen även vid smärre symptom på sjukdom t.ex. förkylning eller magont.
  • Använd endast egen vattenflaska. Märk gärna flaskorna så att förväxlingar undviks.
  • Handhygienen är a och o. Tvätta händerna med tvål före och efter gymnastiken för att minimera smittorisken.
  • Duscha efter varje gymnastikpass.
Att följa dessa enkla råd är att visa repekt för sina medgymnaster.
 
Vid behov ger klubben mera information. Vid frågor kontakta vänligen verksamhetsledare Micaela Holmberg på kansliet(a)hgk.fi eller 050 362 4163.Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.