Sommarläger & träningsdagar i augusti 2020

HGK ordnar sommarläger och träningsdagar i augusti i Gloriahallen. Lägren och lägerdagarna är uppdelade på basen av nivå, ålder och gren.

Corona-åtgärder

  • Vi betonar vikten av god handhygien
  • Gymnaster eller tränare med minsta lilla förkylningssymptom får inte delta på lägren eller träningsdagarna
  • Vi önskar att de som varit på resa utomlands inte deltar i verksamheten på två veckor efter hemkomsten
  • Träningsgrupperna bildas inför lägret/träningsdagen och är de samma under hela lägret/träningsdagen och de olika grupperna tränar skilt från varandra
  • Gymnaster får endast delta på ett läger per vecka för att minska på antalet kontaker
  • Tränaren hjälper och passar gymnaster i rörelser endast vid behov, i övrigt undviker vi fysisk kontakt
  • Lunchpauserna på Gropen trappas så att de olika träningsgrupperna äter & vistas på Gropen lite olika tider för att undvika trängsel.
  • Föräldrar med barn upp till åk2 kan hämta barnen till och från 5e våningen, äldre barn kan mötas vid ingången vid gatan
  • Gymnasterna bör ha med egen träningsutrustning. Till träningsutrustningen för hobbygymnaster hör jumppakläder & vattenflaska. TeamGym-lagen & tävlingsgymnasterna får information om eventuell extra utrustning (t.ex. fingervantar, remmar, barrhandskar, gummiband, vristtyngder e.d.) av den egna tränaren.

På basen av nivå och ålder kan lägren se lite olika ut för grupperna. Vi har ett träningspass på förmiddagen, sedan går vi till klubbrummet ”Gropen” och äter egen medhavd lunch, och på eftermiddagen har vi ett träningspass till. På Gropen finns det kylskåp och mikrovågsugn. Förutom träning på de olika gymnastikredskapen kan vi även prova på andra grenar inom- och utomhus samt om krafterna tryter ha litet lugnare aktivitet efter lunchen på eftermiddagens pass. Vår målsättning är lägren skall vara roliga, givande och säkra. Träningen är anpassad efter nivå och ålder. Gymnastikpassen planeras och leds av klubbens tränare.

Lägren och lägerdagarna för de olika grupperna hålls enligt följande, anmäl ditt barn enligt vilken grupp barnet har jumpat i under våren 2020. Klicka på det läger/den träningsdag du vill anmäla ditt barn till för att komma till lägrets/träningsdagens anmälningsformulär!

3-5.8.2020 Hobbyläger för barn födda 2008-2013

Lägret är riktat till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2008–2013. Lägret hålls i Gloriahallen den 3-5 augusti 2020. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägret är från måndag till onsdag kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar.
Lägrets pris: 45€

Torsdag 6.8 (vecka 32) och fredag 14.8 (vecka 33), träningsdagar för flickornas äldre tävlingsgrupper kl. 10-16

Lägerdagarna är riktade till följande grupper: Bronsgruppen, Silvergruppen, Guldgruppen & Diamantgruppen.
Lägerdagarna hålls i Gloriahallen torsdag 6.8 kl. 10-16 (vecka 32) och fredag 14.8 kl. 10-16 (vecka 33). Kryssa för vilken lägerdag/vilka lägerdagar du deltar i, i anmälningen
Träningsdagarnas pris: 30€ (eller 15€ för en dag)

7.8 Träningsdag för hobbytävlingsgrupper kl. 10-15

Lägerdagen är riktad till följande grupper: Hobbytävling 1, Hobbytävling 2, Hobbytävling 3 och Flicki
Lägerdagen hålls i Gloriahallen fredag 7.8 kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar. Observera att gymnasterna inte kan delta i såväl hobbylägret måndag-onsdag som denna träningsdag.
Träningsdagens pris: 15€

10-11.8.2020 Läger för TeamGym lag i klass 1-3 kl. 10-15

Lägret är riktat till klubbens TeamGym-lag i klass 1-3. Lägret hålls i Gloriahallen den 10-11 augusti 2020 kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar.
Lägrets pris: 30€

12-13.8 Läger för pojkarnas tävlingsgrupper och flickornas yngre tävlingsgrupper kl. 10-15

Lägret är riktat till följande grupper: Dubbelvolt, Volt, Safirgruppen och Smaragdgruppen.
Lägret hålls i Gloriahallen den 12-13 augusti 2020 kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar.
Lägrets pris: 30€

17.8.2020 Hobbylägerdag för barn födda 2008-2013

Lägerdagen är riktad till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2008–2013. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägerdagen hålls i Gloriahallen den 17 augusti 2020 kl. 10-15.
Lägerdagens pris: 15€

Tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening har vi möjlighet att erbjuda friplatser till lägren för barn i familjer med verkligt behov av understöd. Vi har även möjlighet att sänka lägeravgiften för samtliga deltagare tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Ansökan om friplats skall lämnas in senast 26.7, mera info via länken
http://www.hgk.fi/2020/02/mojlighet-till-ekonomiskt-stod-for-klubbens-juniorer/  
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.