Viktig info för HGK:s gymnaster och gymnasternas föräldrar gällande uppskjuten terminsstart och antal grupper i salen p.g.a. coronapandemin!

P.g.a. coronasituationen beslöt klubbens styrelse på sitt möte måndagen den 17 augusti att antalet gymnaster som är i salen samtidigt bör minskas. Normalt är upp till 8 grupper samtidigt i salen under prime time på vardagar kl. 17-20. Enligt styrelsens beslut skall antalet minskas till max 4-5 grupper, d.v.s. max ca 50 gymnaster. Varje grupp består av ca 10 gymnaster. Detta beslut gäller tillsvidare. Vi planerar och genomför verksamheten så att varje grupp tränar åtskilt under hela träningen, vilket innebär att smittorisken minskar och om coronasmitta sker försätts endast en grupp i karantän. 

För att kunna göra detta behöver hela klubbens veckoschema för grupperna göras om. Vi kommer dessutom att rucka på start- och sluttider för att minska på trängseln. Ytterligare införs även en rad andra coronaåtgärder. Detta innebär att terminsinledningen som sku ske 24.8 för hobbygrupperna tyvärr bör skjutas upp med en vecka för att vi ska hinna koordinera det hela. Hobbygrupperna och nybörjargrupperna inleder alltså terminen från och med 31.8.

Vår målsättning är att vi får in alla grupper och alla 400 juniorgymnaster i verksamheten och i salen, dock krävs det att vi utvidgar de tider vi använder och att en del grupper inte kommer att träna på de tider vi redan meddelat. Tack vare att HGK har en egen sal, Gloriahallen, är tiderna möjliga att ändra och det finns en viss flexibilitet.

Tävlingsgrupperna fortsätter att träna åtminstone ännu under vecka 34, d.v.s. 17-23.8, enligt de tider vi meddelat i juli. Fr.o.m. vecka 35 kommer troligtvis de nya tiderna för tävlingsgrupperna att vara i bruk. Mera info om det under veckan. Hobbygrupperna i Kvarnbäcken i Sportkvarnens privata sal på torsdagar inleder terminen som planerat 27.8. Där är 2 grupper samtidigt i salen. Mera info om träningstider och coronainstruktioner för Sportkvarnen kommer inom kort.

Vi hoppas att alla har förståelse för att vi gör dessa förändringar och beklagar samtidigt eventuella problem som detta innebär för familjerna. Vi gör detta för att minimera smittorisken och minimera antalet som försätts i karantän om någon blir smittad. Vi tar vårt ansvar med var och ens hälsa i fokus och med tanke på samhället som helhet. 

Vi skickar så snart som möjligt per e-post specifik coronainfo med tanke på träningarnas genomförande, förhållningsregler samt med info om de nya träningstiderna. Vi hoppas att ni följer med HGK:s hemsida www.hgk.fi eller klubbens facebooksida eller instagram. Vi strävar efter att all coronainfo läggs ut på alla dessa forum.

Om ni har frågor får ni gärna ta kontakt med låg tröskel. Vi önskar dock arbetsro i denna hektiska tid, för att kunna förbereda en möjligast trygg verksamhet för våra gymnaster. Detta betyder att förfrågningar om förändrade träningstider inte kan besvaras, utan vi meddelar varje grupps träningstid genast då vi fått schemat gjort.

Med vänlig hälsning

Micaela Holmberg                                                                           
Verksamhetsledare                              
kansliet(a)hgk.fi                                   
050 362 4163

Cecilia Andler
Chefstränare
juniorer(a)hgk.fi
044 022 0194
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.