Viktig info om coronariktlinjer inom HGK samt nya träningstider gällande från 31.8

Här kommer info om hur HGK:s verksamhet ser ut och genomförs då terminen inleds fr.o.m. 31.8. Denna info har skickats ut till gymnastens målsman. Vänligen kontrollera även i din skräppost ifall du inte fått mejl.

Olettehan ystävällisesti yhteydessä jättämällä meille soittopyynnön tekstiviestillä jos ette ymmärrä tekstin sisältöä (050 362 4163)
If you don´t understand the information, please leave a text message and we will get back to you (050 362 4163).

Som vi informerade förra veckan försenades tyvärr terminsstarten för hobbygrupperna med en vecka eftersom vi blev tvungna att göra om hela veckoschemat efter styrelsens möte den 17 augusti. Styrelsen beslöt att antalet gymnaster som är i salen samtidigt bör minskas p.g.a. den rådande coronasituationen. Normalt är upp till 8 grupper samtidigt i salen på vardagar kl. 17-20. Enligt styrelsens beslut skulle antalet minskas till max 4–5 grupper, d.v.s. max ca 50 gymnaster. Varje grupp består av ca 10 gymnaster. Detta beslut gäller tillsvidare. 

Vår målsättning var, trots att vi måste minska på antalet grupper som är i salen samtidigt, att vi skulle få in alla grupper och alla 400 juniorgymnaster i verksamheten och i salen. Vi har lyckats med den målsättningen men det har dock krävt att vi utvidgat de tider vi använder och att en del gruppers träningsdagar,  träningstider och tränare tyvärr har ändrats från det som meddelats i juli.

Förutom att gruppernas antal nu är färre per gång i salen planerar och genomför vi verksamheten så att varje grupp tränar åtskilt under hela träningen, vilket innebär att smittorisken minskar och om coronasmitta sker försätts endast en grupp i karantän. 

Vi vill ge en realistisk bild av vad vi kan göra och kommer att göra, men också vad vi inte kan göra. Gymnastiken är en inomhusgren, i klubbens verksamhetsformer redskapsgymnastik och TeamGym spelar dessutom gymnastikredskapen en stor roll. Det är utgångspunkten. Riktlinjerna nedan börjar gälla omgående och gäller tills vidare. Föräldrar, gymnaster och tränare bör bekanta sig med dem och var och en förbinder sig att följa dem för allas bästa;

 • Vi fäster stor vikt vid att gymnaster och tränare endast kommer friska på träning, det betyder att även minimala förkylningssymptom skall tas på allvar och vara en orsak att inte delta. Meddela den egna tränaren om frånvaro samt gärna orsaken till frånvaron.
 • Vi tvättar händerna ofta, minst före träningen och efter träningen, för en del som har långa träningar även under träningen eller då det finns särskild orsak. I tamburen på 5:e våningen finns en automatisk handdesinfektion dispenser, men i första hand tvättar gymnaster och tränare händerna om bara möjligt.
 • Vi hostar och nyser i armvecket och rör oss inte i ansiktet.
 • De olika grupperna hålls åtskilt från varandra före, under och efter träning.
 • Efter utlandsresa, oberoende av land, står man över 2 veckors träning.
 • Vi kommer i tid till träningen men endast någon minut innan träningen börjar. Efter träningen går vi raskt ut.
 • Grupperna börjar och slutar litet olika tider för att undvika trängsel i tamburen och nere vid gatan. Vi tar i bruk flera in- och utgångar, badrum samt knaggar och instruerar gymnasterna om vilka badrum, knaggar och ut-/ingångar de skall använda. Gruppens tränare informerar den egna gruppen om de för gruppen utmärkta handtvättsställena och knaggarna.
 • Tränaren hjälper barnen i övningar vid behov men anpassar träningen så det finns möjligast litet närkontakt och undviker bland annat parövningar.
 • De barn som går i åk 3 och högre kommer ensamma upp till 5:e våningen före gymnastiken och går ensamma ner till utgången efter gymnastiken. Yngre barn kan hämtas till salen av föräldrarna vid behov, föräldrarna avlägsnar sig dock från 5:e våningen då barnet tagits emot av tränaren.
 • Vi anländer och åker hem i mån av möjlighet i träningskläder. Vi har så litet jackor och väskor och grejer med oss som möjligt, vi använder de knaggar som är utmärkta för den egna gruppen till att hänga upp jackor, omklädningsrummen är inte i bruk för förvaring av grejer.
 • Gymnasterna bör ha med egen träningsutrustning. Till träningsutrustningen hör jumppakläder & vattenflaska. Vattenflaskan skall fyllas redan hemma. TeamGym-lagen & tävlingsgymnasterna får information om eventuell extra utrustning (t.ex. fingervantar, remmar, barrhandskar, gummiband, vristtyngder e.d.) av den egna tränaren.
 • Om ditt barn eller någon i barnets närkrets tillhör en riskgrupp och ni känner er osäkra på att delta i den egna gruppens träningar, vänligen kontakta chefstränare Cecilia Andler (044 0220194)

De gymnaster som tränar i stadens salar i Tölö sporthall &/sportkvarnen; HGK delar gymnastiksalen med andra föreningar. Staden har inte infört gränser med maxantal grupper/gymnaster i salen d.v.s. antalet gymnaster kan vara betydligt högre än max 50 gymnaster som i Gloriahallen. Det finns inte heller skilda in&-utgångar eller knaggar för de olika föreningarna/grupperna. HGK:s grupper följer i övrigt samma riktlinjer som i Gloriahallen med noggrann handtvätt, undviker omklädningsrum och tränaren försöker hålla den egna gruppen separat från övriga grupper i salen.

Åtgärderna ovan är fullt möjliga att genomföra. Det vi inte kan garantera är att gymnasterna håller 1–2 meters avstånd till varandra inom den egna gruppen. Vi kan inte heller desinficera redskap och mattor p.g.a. de material de består av. Vi kan således tyvärr inte ta ansvar över och ge löfte om att ingen smitta kommer att ske i våra utrymmen. Vi gör alltså vårt bästa och tar en hel del åtgärder i bruk, men garantier kan vi inte ge. Maximalt har vi 4 – 5 grupper per gång i Gloriahallen d.v.s. max ca 50 gymnaster. Vissa tider är grupperna klart färre.

Om man deltagit på träning och genom test konstateras ha smitta, bör man kontakta klubbens chefstränare Cecilia Andler (044  022 0194) utan dröjsmål. Vi väntar i det fallet på myndigheternas instruktioner men vill kunna förbereda oss så vi har de uppgifter till hands som myndigheterna behöver och vi inte fördröjer informationsgången.   

Vi som alla andra hoppas att den allmänna coronasituationen ska kunna hållas under kontroll, och att smittläget inte ökar drastiskt, och att åtgärderna ovan räcker. Att komma endast frisk på träning, ha god hand- och hosthygien samt hålla avstånd grupperna emellan är hörnstenarna. Om du som förälder upplever att verksamheten inte är tillräckligt trygg för ditt barn kan man fortfarande meddela att man inte tar emot platsen.

Gällande terminsavgifter planerar vi att först fakturera halv avgift inom september, så risken för er är mindre och vi har möjlighet att kompensera bortfallna pass om läget blir sådant att vi helt måste avbryta verksamheten.

Vi hoppas att ni följer med HGK:s hemsida www.hgk.fi eller klubbens facebooksida och instagram (@helsingforsgymnastikklubb). Vi strävar efter att all coronainfo läggs ut på alla dessa forum. Om ni har frågor får ni gärna ta kontakt med låg tröskel.

Om ert barn inte vill fortsätta i HGK, vänligen informera oss per mail. E-posta vänligen också om träningstiderna inte passar. Då gör vi vårt bästa för att hitta en annan grupp. Vi behandlar alla önskemål om gruppbyten så snabbt som möjligt.

Med vänlig hälsning

Micaela Holmberg               
Verksamhetsledare             
kansliet(a)hgk.fi
050 362 4163  

Cecilia Andler  
Chefstränare
juniorer(a)hgk.fi
044 022 0194
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.