Höstmöte 11.11 2020 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 11.11 2020 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning. Mötet hålls på distans via zoom.

Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 8 november per e-post kansliet(a)hgk.fi. Länken till mötet samt möteshandlingarna skickas ut per e-post tisdagen den 10 november till dem som anmält sig till mötet. Mötet är på distans p.g.a. coronaläget. Klubbens ordförande, skattmästare och verksamhetsledare kommer att befinna sig på Gropen under mötet. 

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare
5. Val av två rösträknare
6. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
7. Godkännande av mötets föredragningslista.
8. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
9. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
11. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning 
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163). Klubbens ordförande svarar på eventuella frågor om ärendena som behandlas, speciellt ärendet om fastigheten (ordf@hgk.fi / 050 558 1048).
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.