Preliminär information om HGK:s sommarläger i juni 2021

HGK planerar att ordna tre sommarläger i gymnastik i juni i Gloriahallen. Mera information om lägren samt anmälning publiceras i medlet av mars här på hemsidan. Vi följer aktivt utvecklingen av smittläget då vi planerar lägren för att kunna genomföra trygga och givande läger. Ifall lägren annulleras uppbärs ingen avgift.

På basen av nivå och ålder kan lägren se lite olika ut för grupperna. Förutom träning på de olika gymnastikredskapen kan vi även prova på andra grenar inom- och utomhus samt om krafterna tryter ha litet lugnare aktivitet efter lunchen på eftermiddagens pass. Vår målsättning är att alla skall ha ett trevligt och givande läger och att träningen är anpassad efter nivå och ålder. Gymnastikpassen planeras och leds av klubbens tränare.
Preliminärt är lägren för de olika grupperna enligt följande;

Vecka 23 – 25 platser
Lägret är riktat till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2008–2014 samt pojkarnas pretävlingsgrupp Halvvolt. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägret hålls i Gloriahallen den 7-11 juni 2021. Lägret är från måndag till fredag kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan kl. 9 till HGK:s 6:e våning (Gropen) och läsa en bok eller pyssla. Vi har tränare på plats som övervakar.

Vecka 24 – 30 platser
Lägret är riktat till klubbens hobbytävlingsgrupper, redskapstävlingsgrupper som tävlar i stara/klass B samt TeamGym-lagen Ypsilon, Alfa & Delta. Lägret gäller preliminärt följande grupper: Hobbytävling 1, Hobbytävling 2, Hobbytävling 3, Safir, Smaragd samt klubbens alla TeamGym-lag. Lägret hålls i Gloriahallen den 14-18 juni 2021. Lägret är från måndag till fredag kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan kl. 9 till HGK:s 6:e våning (Gropen) och läsa en bok eller pyssla. Vi har tränare på plats som övervakar.

Vecka 25 – 25 platser
Lägret är riktat till klubbens redskapstävlingsgrupper som tävlar i klass C-F & P1-P3.
Lägret gäller preliminärt följande grupper: Brons, Silver, Guld, Diamant, Volt & Dubbelvolt.
Lägret hålls i Gloriahallen den 20-24 juni 2021. Lägret är från söndag till torsdag; på söndagen ett träningspass på eftermiddagen, måndag-onsdag kl. 10-16 och torsdag från kl. 9 fram till lunch.

Tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening har vi möjlighet att erbjuda friplatser till lägren för barn i familjer med verkligt behov  av understöd. Vi har även möjlighet att sänka lägeravgiften till 75€ för samtliga deltagare tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Ansökan om friplats skickas till kansliet(a)hgk.fi. I ansökan ska gymnastens namn och grupp framgå, samt en kort motivering till orsaken till behovet av friplats. Ansökningarna behandlas konfidentiellt av en tremannagrupp bestående av styrelsemedlem Jan Amnell, chefstränare Cecilia Andler samt verksamhetsledare Micaela Holmberg. Frågor om understöden besvaras av verksamhetsledaren (kansliet(a)hgk.fi/050 362 4163).
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.