Höstmöte 10.11 2021 kl. 18.30 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 10.11 2021 kl. 18.30. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Mötet hålls på klubbrummet Gropen.

Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 8 november via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

(Länken borttagen efter mötet.)

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Godkännande av mötets föredragningslista.
6. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
7. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
9. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.