Höstmöte 23.11 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 23.11 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena, förslaget till stadgeändring samt val av hedersledamot. Efter möteshandlingarna ges information om den kommande renoveringen av klubbens utrymmen, dess tidtabell och hur verksamheten kommer att ordnas under renoveringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen.

Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 21 november via länken nedan. P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

https://www.hgk.fi/hostmote2022

Föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 5. Godkännande av mötets föredragningslista
 6. Val av hedersledamot
 7. Förslag till stadgeändring
 8. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
 9. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
 10. Beslut om antal styrelsemedlemmar
 11. Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande

  Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på höstmötet!Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.