Höstmöte 22.11.2023 kl. 18.00

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 22.11.2023 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om klubbens verksamhet. Mötet hålls på Botta, Museigatan 10.

Anmälningar till mötet mottages till fredagen den 17 november via länken nedan. P.g.a. utrymmet bör vi veta hur många som deltar. 

www.hgk.fi/hostmote-2023/

Möteshandlingarna skickas ut per e-post före mötet till dem som anmält sig. 

Föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 5. Godkännande av mötets föredragningslista
 6. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
 7. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
 8. Beslut om antal styrelsemedlemmar
 9. Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Styrelsens information
 12. Mötets avslutande

  Klubben önskar sina medlemmar välkomna på höstmötet!

  Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).

Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.