Vårmöte 17.4.2024 kl. 18.00 på Botta

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte onsdag 17.4.2024 kl. 18.00 på Botta, Museigatan 10. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Efter mötet informeras medlemmarna om renoveringen av klubbens utrymmen, om placeringarna samt om höstens verksamhet.

Anmälningar till mötet mottages till onsdagen den 10 april via länken nedan.  P.g.a. utrymmet och en enkel servering bör vi veta hur många som deltar och därför ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

www.hgk.fi/varmote-17-4-2024/

Möteshandlingarna skickas ut per e-post före mötet till dem som anmält sig. 
 
Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
6. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper
7. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår
8. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens ordförande och övriga styrelseledamöter eller de åtgärder styrelsens förvaltning och redovisning kan ge anledning till
9. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter med uppgift att bereda höstmötets personval
10. Mötets avslutande 

Klubben önskar sina medlemmar välkomna på vårmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.