Denna anmälan gäller verksamhet efter 11.1 / då restriktionerna inte längre påverkar vår verksamhet, också gällande distanspassen. De distanspass som erbjuds 3.1-10.1 får alla medlemmar länkarna till.

Anmäl dig till gymnastikpass våren 2022 senast 11.1 2022

Vänligen anmäl dig via formuläret till de pass du kommer att delta i under våren. 1 pass/vecka = 75 euro 2 pass/vecka = 140 euro 3 pass/vecka = 180 euro. 1-3 pass innebär att man deltar i just de pass man anmäler sig till, man kan inte delta i andra pass. Om du vill ha friheten att kunna delta i vilka pass som helst ska du också kryssa i rutan att du vill betala 200 euro för våren. Kryssa trots det i dina huvudsakliga pass som du antar att du mest regelbundet kommer att delta i. Om du vill ha länkarna till distanspassen ska du kryssa i de rutorna också. Det är också möjligt att redan nu betala 500 euro för hela året 2022 på en gång i januari, d.v.s. medlemsavgift (60 euro), vårens avgift för x pass/vecka (200 euro), sommarens distanspass (50 euro) samt höstens pass (200 euro). Även om du väljer det alternativet ska du anmäla dig till de pass du i huvudsak kommer att delta i.
Jag väljer att betala 200 euro i deltagaravgift = jag får delta i vilka pass som helst under våren.
Jag väljer att betala deltagaravgift för våren, sommaren, hösten samt medlemsavgift på en gång i januari.
Distanspass
Länkarna till distanspassen skickas åt dem som anmäler sig till passen och sålunda även betalar deltagaravgift för distanspassen.
Pass i Gloriahallen
Gäller fr.o.m. den tid då pass i salen är möjliga.