Arkiv

HGK:s verksamhet tar paus 29.11-20.12 2020 p.g.a coronasituationen i Helsingfors

P.g.a. den aktuella coronasituationen i Helsingfors och i enlighet med huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupps rekommendation beslöt klubbens styrelse den 27 november att HGK:s all gymnastikverksamhet för alla gymnaster (förutom klubbens landslagsgymnaster i TeamGym) tar paus. Klubben avbryter gymnastikverksamheten genast då det i praktiken är möjligt, pausen inleds alltså söndagen den 29 november och pågår enligt nuvarande rekommendationer […]

Höstmöte 11.11 2020 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 11.11 2020 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning. Mötet hålls på distans via zoom. Anmälningar till mötet mottages till söndagen den […]

Finlands Svenska Gymnastikförbunds mångkamp och specialmästerskap, 14-15.11.2020

Tyvärr kommer FSGM inte att kunna arrangeras i Jakobstad denna höst. Arrangörerna har inte fått lov av myndigheterna att ordna tävlingen.  Istället ordnas tävlingen ”online” och för HGK:s del innebär detta en tävling som går av stapeln lördag 14.11. Tävlingen ordnas för flickor i klass B-F och pojkar i klass 1, 2 och 3. Tävlingen […]

HGK ordnar HÖSTLOVSLÄGER för klubbens gymnaster torsdagen den 15 oktober och fredagen den 16 oktober 2020 i Gloriahallen kl. 10-15.

Höstlovslägret är främst riktat till klubbens hobbygymnaster, både pojkar och flickor födda 2008-2013, men gymnaster från alla grupper får delta. Man anmäler sig till höstlovslägret genom att fylla i formuläret nedan. I anmälningsformuläret kan du kryssa i att gymnasten deltar ena dagen eller båda dagarna. Tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har […]

Viktig info om coronariktlinjer inom HGK samt nya träningstider gällande från 31.8

Här kommer info om hur HGK:s verksamhet ser ut och genomförs då terminen inleds fr.o.m. 31.8. Denna info har skickats ut till gymnastens målsman. Vänligen kontrollera även i din skräppost ifall du inte fått mejl.Olettehan ystävällisesti yhteydessä jättämällä meille soittopyynnön tekstiviestillä jos ette ymmärrä tekstin sisältöä (050 362 4163)If you don´t understand the information, please leave a text […]

Viktig info för HGK:s gymnaster och gymnasternas föräldrar gällande uppskjuten terminsstart och antal grupper i salen p.g.a. coronapandemin!

P.g.a. coronasituationen beslöt klubbens styrelse på sitt möte måndagen den 17 augusti att antalet gymnaster som är i salen samtidigt bör minskas. Normalt är upp till 8 grupper samtidigt i salen under prime time på vardagar kl. 17-20. Enligt styrelsens beslut skall antalet minskas till max 4-5 grupper, d.v.s. max ca 50 gymnaster. Varje grupp består […]

Sommarläger & träningsdagar i augusti 2020

HGK ordnar sommarläger och träningsdagar i augusti i Gloriahallen. Lägren och lägerdagarna är uppdelade på basen av nivå, ålder och gren. Corona-åtgärder Vi betonar vikten av god handhygien Gymnaster eller tränare med minsta lilla förkylningssymptom får inte delta på lägren eller träningsdagarna Vi önskar att de som varit på resa utomlands inte deltar i verksamheten […]

Info om sommarlägren i juni 2020 & verksamheten 14.5-31.5 och 1.6->

Klubbens styrelse har torsdagen den 7 maj beslutat att inget av de tre planerade sommarlägren i juni kommer att hållas. Vi utreder möjligheterna att ordna läger i augusti i stället och informerar om dem i juni då vi vet mera om smittspridningen efter att samhället öppnats upp och vi vet hur vår tränarsituation ser ut […]

Nya gymnaster hösten 2020

Mera information om höstens nybörjargrupper och anmälningslänkarna läggs ut i slutet av vecka 22. Anmälningar tas emot endast via länkarna. De yngsta barn vi tar emot hösten 2020 är barn födda 2016 och den gruppen är en vuxen-och-barn-grupp. Alla övriga grupper är barngrupper. Preliminärt ser det ut så att barn födda 2016, flickor födda 2014-2015 […]