Arkiv

Preliminär information om HGK:s sommarläger i juni 2021

HGK planerar att ordna tre sommarläger i gymnastik i juni i Gloriahallen. Mera information om lägren samt anmälning publiceras i medlet av mars här på hemsidan. Vi följer aktivt utvecklingen av smittläget då vi planerar lägren för att kunna genomföra trygga och givande läger. Ifall lägren annulleras uppbärs ingen avgift. På basen av nivå och […]

Mellanrapport om klubbens juniorverksamhet efter sportlovet

Den nyaste informationen från myndigheternas sida om hobbyverksamhet med tanke på den aktuella coronasituationen är oklar och svår att tolka. Det är också möjligt att det som beslöts av Regionförvaltningsverket AVI fredagen den 26.2 kan ändras. Speciellt åldersgränsen är inte helt entydig. Dessutom har möjligheten att erbjuda verksamhet för max 10 personer för även dem […]

Info inför sportlovet vecka 8

Planen var att inför sportlovet gå ut med info om verksamheten 1.3-> men p.g.a. det oerhört osäkra och oklara läget med ny lagstiftning och förvärrat smittläge avvaktar vi och återkommer i slutet av vecka 8. Under sportlovet tränar en del grupper. Tränarna har informerat sina grupper om de tränar eller inte men om infon inte […]

Terminen inleds stegvis fr.o.m. 1.2

HGK återupptar träningarna för sina juniorer stegvis fr.o.m. den första februari. Coronakoordineringsgruppen sätter dock ett enormt stort ansvar på föreningarna och eftersom vi anser att vi är skyldiga att ta vårt ansvar kommer vi än en gång att minska på antalet grupper som är i salen samtidigt. Det innebär att vi igen gör om schemat […]

Coronarestriktionerna fortsätter till 31.1 – terminen startar tidigast 1.2

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp sammanträdde igår den 14 januari som planerat, och informerade idag 15.1 kl. 9.30 på sin presskonferens om besluten.Beskedet var att hobbyverksamheten inte öppnas upp. De nuvarande restriktionerna och rekommendationerna gäller till 31.1. Hur det ser ut fr.o.m. 1.2 för hobbyverksamhetens del är ännu öppet. HGK:s terminsinledning skjuts sålunda upp till att tidigast inledas 1.2. Då […]

Vårterminens inledning skjuts upp

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp informerade tisdagen den 5 januari att de restriktioner och rekommendationer som infördes för perioden 30.11-20.12 2020, och som förlängdes till 10.1 2021, ytterligare förlängs till 31.1. Detta betyder att HGK:s terminsstart för klubbens juniorer som skulle ske 11.1 tyvärr måste skjutas upp med minst en vecka. Coronakoordineringsgruppen kommer att sammanträda 14.1 för att […]

Beställning av klubbens nya ärmlösa föreningsdräkt

Nu kan man beställa den nya ärmlösa föreningsdräkten. Träningsdräkten är unik och specialsydd för HGK:s gymnaster. Dräkten fungerar som representationsdräkt vid bland annat märkesdagar, läger och interna tävlingar, men kan även såklart användas som träningsdräkt. Beställning görs via formuläret längst ner på sidan senast 6.1.2021. Dräktens pris kommer vara 60–65€, priset beror på antalet beställningar. […]

HGK:s verksamhet tar paus 29.11-20.12 2020 p.g.a coronasituationen i Helsingfors

P.g.a. den aktuella coronasituationen i Helsingfors och i enlighet med huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupps rekommendation beslöt klubbens styrelse den 27 november att HGK:s all gymnastikverksamhet för alla gymnaster (förutom klubbens landslagsgymnaster i TeamGym) tar paus. Klubben avbryter gymnastikverksamheten genast då det i praktiken är möjligt, pausen inleds alltså söndagen den 29 november och pågår enligt nuvarande rekommendationer […]

Höstmöte 11.11 2020 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 11.11 2020 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning. Mötet hålls på distans via zoom. Anmälningar till mötet mottages till söndagen den […]