Klubbens 150-års historik samt Tabula gratulatoria

Klubbens 150-års historik samt Tabula gratulatoria

År 2025 har det gått 150 år sedan Helsingfors Gymnastikklubb grundades och verksamheten inleddes. För att uppmärksamma detta jubileum kommer klubben att ge ut en ny historik. Författare är FD Aapo Roselius. Det finns nu en möjlighet för klubbens medlemmar och HGK-vänner att stöda utgivningen av verket och få sitt namn i historikens Tabula gratulatoria. Vi ber […]

Vårmöte 17.4.2024 kl. 18.00 på Botta

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte onsdag 17.4.2024 kl. 18.00 på Botta, Museigatan 10. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Efter mötet informeras medlemmarna om renoveringen av klubbens utrymmen, om placeringarna samt om höstens verksamhet. Anmälningar till mötet mottages till onsdagen den 10 april via länken nedan.  P.g.a. utrymmet och en enkel […]

Höstmöte 22.11.2023 kl. 18.00

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 22.11.2023 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om klubbens verksamhet. Mötet hålls på Botta, Museigatan 10. Anmälningar till mötet mottages till fredagen den 17 november via länken nedan. P.g.a. utrymmet bör vi veta hur många som deltar.  www.hgk.fi/hostmote-2023/ Möteshandlingarna […]

Vårmöte 24.4.2023 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte måndag 24.4.2023 kl. 18.00 på klubbrummet Gropen. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informeras medlemmarna om saneringen och verksamheten under sommaren och hösten. Anmälningar till mötet mottages till fredagen den 21 april via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet […]

Höstmöte 23.11 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 23.11 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena, förslaget till stadgeändring samt val av hedersledamot. Efter möteshandlingarna ges information om den kommande renoveringen av klubbens utrymmen, dess tidtabell och hur verksamheten kommer att ordnas under renoveringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen. Anmälningar […]

Vårmöte 12.4 2022 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 12.4 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt förslag till stadgeändring. Styrelsen informerar också om den kommande saneringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen. Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 10 april via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla […]

Vårens gymnastikverksamhet

Klubbens seniorer inledde vårterminen på distans 3.1 2022 p.g.a. rådande coronaläge och restriktioner. För tillfället streamas 6 pass i veckan via zoom. Verksamhetsledaren informerar medlemmarna regelbundet per e-post om gymnastikpass, anmälningar, aktualiteter samt annan verksamhet då sådan är möjlig. Om du är medlem och inte får e-post av verksamhetsledare Micaela Holmberg, vänligen meddela din e-postadress […]

Höstmöte 10.11 2021 kl. 18.30 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 10.11 2021 kl. 18.30. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Mötet hålls på klubbrummet Gropen. Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 8 november via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand.  (Länken borttagen efter mötet.) Föredragningslistan […]

Verksamheten i Gloriahallen är tillbaka hösten 2021, efter 1½ år av distanspass

Efter den långa pausen i verksamheten p.g.a. coronapandemin startade gymnastikverksamheten igen i Gloriahallen i september och frukostar och kvällsservering infördes på programmet i oktober. Veckoschemat ser ut så här: Måndag kl. 7-7.45, Cirkelträning, GloriahallenMåndag kl. 8-8.45, Cirkelträning, på distans. Tisdag kl. 7-7.45, Daggdroppen, GloriahallenTisdag kl. 9-9.45, Förmiddagsgymnastik, GloriahallenTisdag kl. 19.30-20.15, Kvällsgymnastik, Gloriahallen Onsdag kl. 7-7.50, […]

Vårmöte 20.4 2021 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 20.4 2021 kl. 18.00 på distans via zoom. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om fastigheten och om styrelsens strategiarbete.   Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 18 april via länken: https://www.hgk.fi/seniorer/gymnastikpass/formular-seniorer/ Möteshandlingarna samt länken till mötet skickas ut per e-post måndagen […]