Vårmöte 24.4.2023 kl. 18.00 på Gropen

Vårmöte 24.4.2023 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte måndag 24.4.2023 kl. 18.00 på klubbrummet Gropen. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informeras medlemmarna om saneringen och verksamheten under sommaren och hösten. Anmälningar till mötet mottages till fredagen den 21 april via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet […]

Höstmöte 23.11 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 23.11 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena, förslaget till stadgeändring samt val av hedersledamot. Efter möteshandlingarna ges information om den kommande renoveringen av klubbens utrymmen, dess tidtabell och hur verksamheten kommer att ordnas under renoveringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen. Anmälningar […]

Vårmöte 12.4 2022 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 12.4 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt förslag till stadgeändring. Styrelsen informerar också om den kommande saneringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen. Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 10 april via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla […]

Vårens gymnastikverksamhet

Klubbens seniorer inledde vårterminen på distans 3.1 2022 p.g.a. rådande coronaläge och restriktioner. För tillfället streamas 6 pass i veckan via zoom. Verksamhetsledaren informerar medlemmarna regelbundet per e-post om gymnastikpass, anmälningar, aktualiteter samt annan verksamhet då sådan är möjlig. Om du är medlem och inte får e-post av verksamhetsledare Micaela Holmberg, vänligen meddela din e-postadress […]

Höstmöte 10.11 2021 kl. 18.30 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 10.11 2021 kl. 18.30. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Mötet hålls på klubbrummet Gropen. Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 8 november via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand.  (Länken borttagen efter mötet.) Föredragningslistan […]

Verksamheten i Gloriahallen är tillbaka hösten 2021, efter 1½ år av distanspass

Efter den långa pausen i verksamheten p.g.a. coronapandemin startade gymnastikverksamheten igen i Gloriahallen i september och frukostar och kvällsservering infördes på programmet i oktober. Veckoschemat ser ut så här: Måndag kl. 7-7.45, Cirkelträning, GloriahallenMåndag kl. 8-8.45, Cirkelträning, på distans. Tisdag kl. 7-7.45, Daggdroppen, GloriahallenTisdag kl. 9-9.45, Förmiddagsgymnastik, GloriahallenTisdag kl. 19.30-20.15, Kvällsgymnastik, Gloriahallen Onsdag kl. 7-7.50, […]

Vårmöte 20.4 2021 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 20.4 2021 kl. 18.00 på distans via zoom. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om fastigheten och om styrelsens strategiarbete.   Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 18 april via länken: https://www.hgk.fi/seniorer/gymnastikpass/formular-seniorer/ Möteshandlingarna samt länken till mötet skickas ut per e-post måndagen […]

Höstmöte 11.11 2020 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 11.11 2020 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt styrelsens förslag om att sälja en del av klubbens innehav av fastigheten Pharmadomus jämte frågor i anslutning till nämnda försäljning. Mötet hålls på distans via zoom. Anmälningar till mötet mottages till söndagen den […]

Verksamheten inhiberad fram till midsommar

HGK:s styrelse har den 26 mars utvärderat avbrottet i verksamheten orsakat av coronaviruset. All ordinarie verksamhet fram till midsommar inställs. Detta gäller såväl den ordinarie gymnastiken, sommargymnastiken som planerad annan verksamhet och sociala aktiviteter. Klubben erbjuder gymnastik på distans sedan torsdagen den 26 mars. Info om den streamade gymnastiken meddelas medlemmarna per e-post. Om du […]

All verksamhet inhiberad t.o.m. 31.3 2020 p.g.a. coronaviruset

HGK:s styrelse har idag beslutat att inställa verksamheten fram till 1.4. Före nämnda datum gör styrelsen en ny bedömning av situationen och informerar om verksamheten under våren. Motiveringen till beslutet är att coronaepidemin ser ut att gå in i en ny expansiv fas. I det här skedet kan klubben inte längre svara för en trygg […]