All verksamhet inhiberad t.o.m. 31.3 2020 p.g.a. coronaviruset

All verksamhet inhiberad t.o.m. 31.3 2020 p.g.a. coronaviruset

HGK:s styrelse har idag beslutat att inställa verksamheten fram till 1.4. Före nämnda datum gör styrelsen en ny bedömning av situationen och informerar om verksamheten under våren. Motiveringen till beslutet är att coronaepidemin ser ut att gå in i en ny expansiv fas. I det här skedet kan klubben inte längre svara för en trygg […]

Gymnastikverksamheten, coronavirus och epidemiområden

De allra flesta fall av Coronavirus, som registrerats i Finland, har drabbat personer som besökt norra Italien eller sådana som varit i kontakt med personer som varit där. På de flesta arbetsplatser har man därför infört förbud för personer som varit i norra Italien att komma till sina arbetsplatser. Samma princip gäller även HGK-gymnastiken. Om […]

Smittosamma sjukdomar och klubbens verksamhet

Under vintern och vårvintern förekommer förkylningar, olika slags magåkommor liksom säsongsinfluensa mer eller mindre frekvent. I år har coronaviruset tillkommit, vilket har föranlett en del förfrågningar från medlemmarnas sida.   I detta skede kan vi informera att klubbens verksamhet fortsätter att fungera helt normalt. Om det blir aktuellt med restriktioner eller inskränkningar informerar vi omedelbart […]

Turnarens julprogram

Nedan info om slutet av höstterminen och terminsinledningen i januari. –Daggdroppens Lucia är fredagen den 13 december kl. 7.00. Alla gymnaster bör i sedvanlig ordning vara omklädda kl. 7.00 så att festligheterna kan börja i tid. Daggdroppens Lucia följs av ett normalt gymnastikpass och morgonkaffe/-te med semla, samt bulle&pepparkakor. Efter Daggdroppens Lucia har de övriga fredagspassen […]

Sommardroppen i augusti och terminsstart 2.9

Sommaren visar sig från sin bästa sida just nu (23.7) och förhoppningsvis har alla möjlighet att röra på sig i staden, på landet eller i skärgården. Gloriahallen hälsar alla välkomna tillbaka onsdagen den 14 augusti kl. 7.00 då augustis första Sommardroppen drar igång! Sommardroppen är öppen för klubbens alla medlemmar, oberoende av vilket pass man […]

Valborgsmässoaftonen och 1 maj

Tisdagen den 30 april, på valborgsmässoaftonen, ingen kvällsgymnastik. På morgonen är det dock normala pass. På första maj, onsdagen den 1 maj, är Gloriahallen stängd och alla turnare får ta sig en vårpromenad i stället.  Glad Valborg tillönskas alla HGK:are!

Vårmöte onsdagen den 10 april kl. 18.00

HGK:s stadgeenliga vårmöte hålls onsdagen den 10 april 2019 kl. 18.00 på Gropen. Under mötet behandlas de i stadgarnas 11 paragraf nämnda ärendena och dessutom som extra ärende frågor i anslutning till fastigheten Pharmadomus. Efter mötet blir det fri samvaro med servering.  Anmälningar senast 5.4 p.g.a. serveringen, i första hand på anmälningslistan på anslagstavlan eller […]

God Jul och Gott Nytt År!

Den ordinarie terminen avslutades med Daggdroppens Lucia och efterföljande gymnastikpass fredagen den 14 december. Samma kväll samlades 120 turnare och juniorledare på Julgrisen. Därefter har det varit Julgymnastik och Julvandring på programmet, men nu är det dags att varva ner och ta en kort julpaus.    Vårterminen inleds onsdagen den 2 januari med Onsdagsdroppen kl. […]

Kräftskiva på Movitz-stugan 21.9 kl. 19.00

KLUBBENS KRÄFTSKIVA ordnas på Movitz-stugan fredagen den 21 september 2018 kl. 19.00! Bussen avgår kl. 18.00 från Kiasma, retur från Movitz-stugan kl. 22.30. Bindande anmälan, till tillställningen som är avec, senast 18.9. Begränsat antal platser. Priset är 45 euro/deltagare som faktureras. Fritidsklädsel. Egna drycker med. Vänligen anmäl på listan på anslagstavlan eller per e-post på kansliet@hgk.fi […]

Terminsinledning

Höstterminen inleds i september men redan i augusti kan man tjuvstarta med Sommardroppen på onsdag 15.8, 22.8 och 22.8 kl. 7.00 så man kommer i gång igen efter sommaren!