HGK på Svenska Yle

HGK på Svenska Yle

Svenska Yle besökte HGK och bekanatade sig med Daggdropparna fredagen 10.4.

Vårmötet 17.3

Efter att vårmötet antagit klubbens nya stadgar avtäcktes klubbens gamla och nyligen restaurerade fanor. Klubbens tidigare ordförande, hedersmedlem Pelle Björkman höll ett föredrag om klubben under de är fanorna togs i bruk.