Gloriahallen

Gloriahallen på Lilla Robertsgatan 12 – 14 B i Helsingfors har redan i decennier varit ett centrum för bollspel och fysisk fostran. Gloriahallen är HGK:s egen gymnastiksal. Fr.o.m. hösten 2016 minskades badmintonturerna radikalt eftersom klubbens behov av salen för gymnastik blivit allt större. Alltjämt står dock hallens dörrar öppna för badmintonspelarna på tisdag, onsdag och fredag före kl. 14.