Gloriahallen

Gloriahallen på Lilla Robertsgatan 12 – 14 B i Helsingfors har redan i decennier varit ett centrum för bollspel och fysisk fostran. Gloriahallen är HGK:s egen gymnastiksal. Fr.o.m. hösten 2016 minskades badmintonturerna radikalt eftersom klubbens behov av salen för gymnastik blivit allt större. Fr.o.m. januari 2021 används salen endast för gymnastik.