Gloriahallen

Gloriahallen på Lilla Robertsgatan 12 – 14 B i Helsingfors har redan i decennier varit ett centrum för bollspel och fysisk fostran. Gloriahallen är HGK:s egen gymnastiksal. Fr.o.m. hösten 2016 minskades badmintonturerna radikalt eftersom klubbens behov av salen för gymnastik blivit allt större. Alltjämt står dock hallens dörrar öppna för badmintonspelarna på tisdag, onsdag och fredag före kl. 14.

 

Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Allmän administration/seniorer/Gloriahallen
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 362 4163
må-fre 8-16

Gloriahallen 09/605 698

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

09 62271450

kansliet@hgk.fi

Kontakta oss