Historik 1875-2015

Gymnastik i 140 år i HGK

Helsingfors Gymnastikklubb hör till de äldsta idrottsföreningarna i Finland grundad år 1875. Försök att grunda en gymnastikförening hade gjorts redan 1865 men hade fått back av ryska myndigheter då det ansågs att de militära inslagen var påfallande. Då hade dittills endast tre föreningar med anknytning till sport grundats d.v.s. Segelföreningen i Björneborg (1856), Nyländska Jaktklubben (1861) och Finska Jagtföreningen (1865).

Verksamheten ännu i dag har präglats av högtaktade ledargestalter, vilka redan under klubbens tidigaste år skapade traditioner och begrepp som lever gott än idag.

Turnare kallas HGK:s gymnastiserande herrar. Ordet kommer från det tyska språket. Förebilden hur gymnastik skulle bedrivas hämtades från Tyskland. Under 1800-talets mitt diskuterades livligt två skilda skolor för hur gymnastik skulle utövas. Den lingska enligt den svenska gymnastikens fader Per Henrik Ling och den tyska utvecklad av gymnastikpedagogen Fredrich Ludvig Jahn. En studieresa till Tyskland blev avgörande. Helsingfors Turnförening blev föreningens första namn, som ändrades till Helsingfors Gymnastikklubb 1882, då föreningens stadgar efter många vändningar och lång väntan godkändes av styrande myndigheter.

MovitzGustavNamnet Movitz dyker ofta upp i HGK-sammanhang. Det är idag närmast sammankopplat med klubbens fritidsstuga i Noux, Movitz-stugan, som är uppkallad efter Mauritz Vaenerberg, Movitz kallad. Det var han som efter en resa till Tyskland tillsammans med Gustav Hedström, grundade klubben och var dess ledande gestalt under en lång följd av år. Han verkade som ordförande 1875-1917 och var dessutom överledare 1875-1904.

 

140 år historik för hemsidan_page6_image8I likhet med Movitz har klubben haft ordföranden och överledare som verkat länge. Bland andra centrala gestalter i klubbens tidiga verksamhet bör nämnas Reinhold von Willebrand, Brandis kallad i klubben. Brandis efterträdde Movitz som klubbens ordförande (1918-1934). Han skapade många av de traditioner som gäller än i dag.

140 år historik för hemsidan_page6_image5Gropen, är namnet på klubblokalen vid Lilla Robertsgatan. Här följs den från klubbens första tider härstammande traditionen att ett gymnastikpass skulle avslutas på tyskt vis med att smörgåsar och en öl avnjöts. I dag gäller detta endast vid kvällspasset. Morgonpassen avslutas med kaffe och semla under livliga diskussioner.

140 år historik för hemsidan_page6_image9Julgrisen är HGK:s tidning som utges i början av året. Den hör också till de traditioner klubben värnar om. Här behandlas, ofta på rimmad vers, klubbens och medlemmarnas görande och låtande under det år som gått. Första numret utkom är 1883.

140 år historik för hemsidan_page6_image7De första decennierna präglades av livlig verksamhet. HGK var den drivande kraften då den 1:sta Allmänna Gymnastik-Festen ordnades den 3 och 4 juni 1886 i Kajsaniemi och den andra på samma plats 1894. Festerna samlade gymnaster från hela landet. Här visade man upp gymnastiskt kunnande, men rena idrottsgrenar som löpning och kulstötning samt 140 år historik för hemsidan_page6_image6 tyngdlyftning m.m.stod även på programmet. Publiken uppgick till hela 2 000 personer. Klubben gjorde flera utlandsresor till Sverige, Danmark och Tyskland. En inbjudan att delta i de olympiska spelen i Aten avböjdes dock, då man i klubben förhöll sig kritisk till spelens tävlingsmoment.

140 år historik för hemsidan_page6_image4 Under 1900-talets början svalnade intresset för klubbens verksamhet. Movitz drog sig tillbaka som överledare. Intresset för andra idrottsgrenar hade vunnit terräng. Men 1909 inleddes en ny blomstrande era i klubben då gymnastikläraren Gösta Rönnman tog över som överledare. Han kom att leda klubbens gymnastikövningar ända till 1936. Han tog redskapsgymnastiken till heders. Många nya medlemmar anslöt sig. Våruppvisningar återupptogs. Vid 50-års jubileet stod 50 man i ledet. Uppvisningsresor till landsbygden körde i gång. Traditioner i den sociala samvarons tecken togs igen till heders. Utlandsresor gjordes igen till Reval, Köpenhamn, Stockholm och Göteborg.

140 år historik för hemsidan_page6_image13Gymnastiksalen i Svenska Normallycéum var klubbens träningslokal under de första decennierna, men tanken på egna utrymmen hade väckts tidigt. Många projekt kom att diskuteras under åren men år 1916 togs ett konkret steg då ett konsortium HGK-medlemmar köpte en tomt i hörnet av Snellmans- och Elisabetsgatan. Ett bolag bildades och aktier tecknades av HGK:are. Ett storslaget idrottshus planerades av medlemmen Otto F Holm (”Späcket”), men projektet kom aldrig längre än till ritningsstadiet. I slutet av 1920-talet tog hallfrågan ny fart. Tomten vid Elisabetsgatan såldes. Som ett samprojekt med Apotekareförbundet uppfördes huset Pharmadomus vid Lilla Robertsgatan, där HGK fick tillgång till Gloriahallen som invigdes 1930. Hallen användes länge också av andra än HGK men 2001 blev HGK genom arrangemang i fastighetsbolagets bolagsordning ensam ägare till Gloriahallen.

Krigsåren hade i viss mån lagt sordin på HGK:s verksamhet, men verksamheten kom dock raskt i gång under åren 1944-1945. Inom klubben framfördes dock krav på nya satsningar. Instruktörer anställdes. Skolungdomar och studerande skulle lockas med i verksamheten.

140 år historik för hemsidan_page6_image11Inom klubben bildades år 1946 en ungdomsavdelning. Som garanter för att verksamheten skulle bli lyckosam stod idésprutan Magnus ”Mankku” Cedercreutz och den inspirerande Lars ”Lasse” Andersson, som under 37 år var klubbens överledare. 140 år historik för hemsidan_page6_image12Jean Cronstedt, Reijo Hillberg, Erik Norrberg, Stig Nummelin, Rolf Lindblad, Ralf Dyhr, Folke Schwela och Matti Jyry för att nämna några som då var framgångsrika juniorer, är väl bekanta även för dagens HGK:re. Matti Jyry var senare under många år träningsledare i klubben. Folke Schwela och Ralf Dyhr kom senare att verka som långvariga ordföranden. Folke hade uppdraget 1971-1988 och Ralf 1994-2000. Mankku Cedercreutz nöjde sig inte med att aktivera juniorer. Nej, på kontoren sittande tjänstemän skulle upp, och i dag deltar ca 150 turnare i morgonpassen tisdag kl. 7 eller 9, onsdag kl. 7, eller fredag kl. 7, kl. 8 eller kl. 9. Numera är deltagarna i morgongymnastiken både aktiva i yrkeslivet och aktiva pensionärer.140 år historik för hemsidan_page6_image10
År 1971 kom flickor med i juniorverksamheten. Detta visade sig vara lyckat. Snabbt hittade flickorna till övningarna. Flickorna var snart i majoritet. Juniorantalet höll sig till en början på ca 50, men vid 1990-talets ingång gympade ca 100 juniorer i HGK. Sedan har verksamheten år för år ökat. I dagens läge kryllar det av pojkar och flickor i Gloriahallen på vardagskvällar och på lördagar.

140 år historik för hemsidan_page6_image15

Dessa ca 300 entusiastiska juniorer leds av trettiotal flick- och pojkledare. Bland de juniorer som tränats här kan nämnas den framgångsrika elitgymnasten Dora Sarpaneva.

140 år historik för hemsidan_page6_image14Den entusiasm och aktivitet som kännetecknade 1940- och 1950-talets redskapsgymnastik planade småningom ut. Andra idrottsliga aktiviteter kom med in i bilden och dessa intresserade ungdomen mer. Trots en livlig juniorverksamhet var steget för stort för en junior att satsa på krävande redskapsgymnastik. I slutet på 1970-talet utkristalliserades dock ur den livliga juniorverksamheten en underavdelning på Brändö. Ur denna växte småningom fram en avdelning för pojkar i åldern 6-9 år som började kallas Brändöpojkarna. Dess verksamhet riktade sig in på redskapsgymnastik. Många av dem blev sedan framgångsrika redskapsgymnaster på elitnivå.

Nya vindar började blåsa inom gymnastiken på 1980-talet. I norden uppkom en ny form tävlingsgymnastik, truppgymnastik (TG). Numera benämns grenen i internationella sammanhang som TeamGym. De första FM-tävlingarna arrangerades 1987 och de första officiella EM år 1996 i Jyväskylä. Sedan år 2003 har HGK haft lag på FM-nivå, vilka hört till toppen i Finland. HGK vann FM 2014 för seniordamlag. År 2015 tog laget en silvermedalj. En del av laget var med i Finlands EM-lag på Island i oktober 2014.

140 år historik för hemsidan_page6_image19 140 år historik för hemsidan_page6_image18

 

 

 

 

 

 

HGK har under åren haft livliga internationella kontakter. Den första utlandsresan gick till Stockholm år 1882 och flere  gjordes fram till sekelskiftet. Efter en paus på 20 år återupptogs de internationella kontakterna på tjugo- och trettiotalet. I Rotterdam arrangerades år 1953 ett första världsomfattande icke tävlingsinriktat gymnastikevenemang den ordnats vart fjärde år. Detta är det största evenemang som FIG arrangerar och är öppet för alla oavsett kön, ålder, ras, religion, kultur, förmåga eller social ställning. Den 15:e World Gymnaestradan ordnades i Helsingfors den 12 – 18 juli 2015 med över 20.000 deltagare, där även HGK deltog.

140 år historik för hemsidan_page6_image16

HÄLSA-GLÄDJE–KAMRATSKAP är titeln på den historik som gavs ut vid HGK:s 125 års jubileum.  Medlemsantalet är i dag större än någonsin.  Klubben har i dag  ca 700 medlemmar.  Av dessa är över 300 aktiva juniorer och ca 400 seniorer av vilka ca hälften regelbundet deltar i gymnastiken. Den yngsta är 4 år och den äldsta 96 år. I klubben finns medlemmar i fjärde – ja t.o.m. i femte generation. Av dessa deltog 280 i klubbens 140_årsjubileumsuppvisning i Idrottshuset den 25 april 2015 inför en publik på närapå 1000 personer.

140-år-historik-för-hemsidan_page6_image20

140 år historik för hemsidan_page6_image21Det är inte endast gymnastik som gäller inom HGK. Speciellt seniorer ägnar sig åt motionsidrott av olika slag, där sportstugan Movitz-stugan i Noux är en samlingsplats för skidlöpare, skogsvandrare och orienterare. Här möts även turnarna för att under gemytliga former fira jämna år.  Ett trettiotal HGK:are är flitiga simmare inom sektionen Delfinerna. Också golfen har fått sin plats i HGK.

140 år historik för hemsidan_page6_image22Social gemenskap kombinerad med gymnastik och annan idrott ger en sund själ  i en sund kropp. MENS SANA IN CORPORE SANO är HGK:s motto som står att läsa på klubbens första fana som nyrenoverad finns på Gloriahallens vägg.
Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/medlemmar/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.