Anmälning av nya gymnaster hösten 2020

Nu kan man anmäla NYA GYMNASTER till höstens grupper! Mera info via länken 🙂

https://www.hgk.fi/juniorer/nya-gymnaster/

Info om sommarlägren i juni 2020 & verksamheten 14.5-31.5 och 1.6->

Klubbens styrelse har torsdagen den 7 maj beslutat att inget av de tre planerade sommarlägren i juni kommer att hållas. Vi utreder möjligheterna att ordna läger i augusti i stället och informerar om dem i juni då vi vet mera om smittspridningen efter att samhället öppnats upp och vi vet hur vår tränarsituation ser ut med tanke på eventuella läger.

De som anmält sig till lägren har fått info per e-post med utförligare beskrivningar om orsakerna till varför vi inte i denna situation kan ordna trygga läger för klubbens gymnaster och tränare.

Tävlingsgrupperna har fått info per e-post om verksamheten 14-31.5 och 1.6->

Nya gymnaster hösten 2020

Mera information om höstens nybörjargrupper och anmälningslänkarna läggs ut i slutet av vecka 22. Anmälningar tas emot endast via länkarna. De yngsta barn vi tar emot hösten 2020 är barn födda 2016 och den gruppen är en vuxen-och-barn-grupp. Alla övriga grupper är barngrupper. Preliminärt ser det ut så att barn födda 2016, flickor födda 2014-2015 och flickor födda 2012-2013 jumpar på söndageftermiddag. Nybörjarpojkar jumpar en vardagkväll. Nybörjare tas även emot i Sportkvarnen i Kvarnbäcken på torsdagar kl. 17.

Barn som skulle vilja börja jumpa men är i andra åldrar än våra regelrätta nybörjargrupper kommer att ha en egen anmälningslänk. Vi fyller på våra befintliga hobbygrupper och tar emot barn i alla åldrar i mån av möjlighet.

Preliminärt kommer vi även att ha eftermiddagsgrupper på torsdagar kl. 14-15 och 15-16, i detta skede kan vi dock lova att vi har tränare för dessa grupper under höstterminen. Målgruppen är barn i årskurs 3-6, d.v.s. födda 2008-2011. 

Om du har frågor om HGK:s verksamhet får du gärna kontakta klubbens verksamhetsledare Micaela Holmberg per e-post på juniorer(a)hgk.fi eller telefon 050 362 4163. 

Uppdatering- Sommarlägren i juni 2020 har inhiberats

Under måndag 4.5 får vi höra mera om restriktionerna och rekommendationerna som också inverkar på vår verksamhet. Vi väntar på regeringens beslut och därefter kommer klubbens styrelse att behandla frågan om vår verksamhet i maj och juni.

För stunden är lägren nästan fulla, alla som hittills anmält sig har fått plats men det är mycket osäkert om lägren blir av och om vi kan hålla lägren med lika många barn som vi ursprungligen planerat. Vi kommer med mera information om dem då situationen tillåter det och mejlar alla som anmmält sig till lägren med besked

Den ordinarie verksamheten är inhiberad till 31.5

HGK:s styrelse har på sitt möte den 26 mars tagit ställning till den aktuella situationen i samhället och utvärderat avbrottet i klubbens verksamhet orsakat av coronaviruset. Styrelsen beslöt att klubbens ordinarie verksamhet fram till 31.5 tyvärr ställs in. Sommarlägren i juni är tillsvidare inte inhiberade, men det är mycket osäkert om de blir av. Vi kommer med mera information om dem då situationen det tillåter.

 

All verksamhet inhiberad t.o.m. 31.3 2020 p.g.a. coronaviruset

HGK:s styrelse har idag beslutat att inställa verksamheten fram till 1.4. Före nämnda datum gör styrelsen en ny bedömning av situationen och informerar om verksamheten under våren.

Motiveringen till beslutet är att coronaepidemin ser ut att gå in i en ny expansiv fas. I det här skedet kan klubben inte längre svara för en trygg verksamhetsmiljö för medlemmarna.

Beslutet gäller en omedelbar inställning av både senior- och juniorverksamheten. För juniorernas del gäller det såväl tävlingsgrupperna som hobbygrupperna.

Klubben återkommer med närmare information i ett senare skede.

Håkan Gabrielsson           Micaela Holmberg
Ordförande                         Verksamhetsledare 

 

Coronavirus och epidemiområden

Vi hänvisar till vårt tidigare meddelande från 3.3 om smittspridning. Gymnastikverksamheten pågår i normal ordning och omfattning.

På basen av senaste tids utveckling framhåller vi dock följande: De allra flesta fall av coronavirus, som hittills registrerats i Finland, har drabbat personer som besökt något epidemiområde, främst norra Italien, eller sådana som varit i kontakt med personer som varit där. Därför har man på många arbetsplatser infört förbud för personer som varit i norra Italien att komma till sina arbetsplatser. 

Vi uppmanar klubbens juniorer och tränare att följa samma princip, d.v.s. om man besökt epidemiområden håller man sig borta från gymnastiken i 14 dagar efter hemkomst. Idag (10.3) är epidemiområdena enligt Institutet för hälsa och välfärd/THL Fastlandskina, Iran, Sydkorea, hela Italien, skidorter i Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. 

I övrigt hänvisar vi till det meddelande som redan tidigare skickats till juniorernas föräldrar, d.v.s.
– klubbens verksamhet fortsätter i detta skede som normalt. Vi följer med situationen och meddelar om det blir förändringar i verksamheten.
– både gymnaster och tränare stannar hemma även vid lindriga sjukdomssymptom, speciellt fäster vi vikt vid förkylningssymptom och magsjukor.  
– tvätta händerna före och efter träningarna med tvål och vatten för att undvika smittspridning.
– använd endast egen vattenflaska

Vid behov ger klubben mera information. Vid frågor kontakta vänligen verksamhetsledare Micaela Holmberg på 050 362 4163 eller micaela.holmberg(a)hgk.fi

Info om verksamheten med tanke på smittosamma sjukdomar som är i omlopp

Vintern och vårvintern är alltid en tid då speciellt förkylningar och magsjukor men också säsongsinfluensa rikligt förekommer. I år har dessutom coronavirus tillkommit.

Vi vill informera om att klubbens verksamhet tillsvidare fungerar helt som normalt. Om det blir aktuellt med restriktioner eller inhiberingar så informerar vi om dessa, och vi följer myndigheternas och hälsovårdens instruktioner i det fallet. 

  • Vi påminner om att man inte kommer till träningarna om man är sjuk. Speciellt fäster vi vikt vid förkylningssymptom och magsjukor. 
  • Vi använder endast egna vattenflaskor.
  • Vi tvättar händerna före och efter träningen för att minimera smittorisken. 
Vi tar alltså hand om oss själva och respekterar andra genom att vidta dessa enkla åtgärder.
 
Vid frågor kontakta vänligen verksamhetsledare Micaela Holmberg per telefon 050 362 4163 eller e-post micaela.holmberg(a)hgk.fi

 

Preliminär info om HGK:s sommarläger 2020, mera info & anmälning i månadsskiftet februari/mars

HGK ordnar tre sommarläger i gymnastik i juni i Gloriahallen. Lägren är uppdelade på basen av nivå, ålder och gren.
Mera info om lägren samt anmälning till lägren kommer i månadsskiftet februari/mars!

Preliminärt är lägren för de olika grupperna enligt följande;

Vecka 23, 
Lägret är riktat till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2007–2013. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägret hålls i Gloriahallen den 1-5 juni 2020. Lägret är från måndag till fredag kl. 10-15.

Vecka 24
Lägret är riktat till klubbens hobbytävlingsgrupper, pretävlingsgrupper samt TeamGym-lag.
Lägret gäller preliminärt följande grupper: Hobbytävling 1, Hobbytävling 2, Hobbytävling 3, Flicki, Safir, Smaragd samt klubbens alla TeamGym-lag.
Lägret hålls i Gloriahallen den 8-12 juni 2020. Lägret är från måndag till fredag kl. 10-15.

Vecka 25
Lägret är riktat till klubbens redskapstävlingsgrupper.
Lägret gäller preliminärt följande grupper: Brons, Silver, Guld, Diamant, Volt & Dubbelvolt.
Lägret hålls i Gloriahallen den 14-18 juni 2020. Lägret är från söndag till torsdag. På söndagen ett träningspass på eftermiddagen, måndag-onsdag kl. 10-16 och torsdag från kl. 9 fram till lunch.

Tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening har vi möjlighet att erbjuda friplatser till lägren för barn i familjer med verkligt behov  av understöd. Vi har även möjlighet att sänka lägeravgiften till 75€ för samtliga deltagare tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Ansökan om friplats skall lämnas in inom mars, mera info via länken
http://www.hgk.fi/2020/02/mojlighet-till-ekonomiskt-stod-for-klubbens-juniorer/  

På basen av nivå och ålder kan lägren se lite olika ut för grupperna. Förutom träning på de olika gymnastikredskapen kan vi även prova på andra grenar inom- och utomhus samt om krafterna tryter ha litet lugnare aktivitet efter lunchen på eftermiddagens pass. Vår målsättning är att alla skall ha ett trevligt och givande läger och att träningen är anpassad efter nivå och ålder. Gymnastikpassen planeras och leds av klubbens tränare.

Möjlighet till ekonomiskt stöd för klubbens juniorer

HGK kan med glädje och tacksamhet informera att det nu finns en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för klubbens juniorer som är i verkligt behov av understöd för att kunna delta i verksamheten.    

Helsingfors Gymnastikklubb har med hjälp av understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening kunnat införa ett stödsystem för klubbens juniorgymnaster som av en eller annan anledning är i behov av ekonomisk hjälp för att barnet eller den unga skall kunna delta i klubbens gymnastikverksamhet. För oss är det viktigt att alla barn får ha en hobby, ges en möjlighet att delta i föreningsverksamhet samt får röra på sig på ett mångsidigt sätt i en ledd grupp.

Stödsystemet omfattar de ordinarie terminsavgifterna, samt avgifterna för sommarlägren i klubbens regi. Man kan ansöka om nedsatt avgift eller en friplats. Ansökan behandlas konfidentiellt av ett tremannaråd bestående av styrelsemedlem Jan Amnell, verksamhetsledare Micaela Holmberg samt chefstränare Cecilia Andler.

Detta stödsystem är nytt för i år. Understöden är öronmärkta för 2020, men vi hoppas på ett fortsatt samarbete även nästa år och åren framöver.

Vem kan söka, hur och när?

Gymnastens målsman ansöker om understöd för sitt barn, med en fritt formulerad ansökan. Gymnastens namn och gymnastikgrupp anges, samt målsmans namn, e-postadress och telefonnummer. Man anger också vad man ansöker för (terminsavgift eller sommarläger) samt summa. Understöd för vårterminen skall sökas inom februari, för höstterminen inom september. För sommarläger ansöker man om understöd inom marsmånad. I ansökningen bör tydligt framkomma orsaken till att man är i behov av ekonomiskt stöd. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Vi vill kunna göra det möjligt för barn och unga som är i verkligt behov av stöd att kunna delta i klubbens verksamhet. Ansökningarna e-postas till kansliet(a)hgk.fi.

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetsledare Micaela Holmberg per e-post på kansliet(a)hgk.fi eller per telefon 050 362 4163.

Fler nyheter finns i arkivet