Viktig info om coronariktlinjer inom HGK samt nya träningstider gällande från 31.8

Här kommer info om hur HGK:s verksamhet ser ut och genomförs då terminen inleds fr.o.m. 31.8. Denna info har skickats ut till gymnastens målsman. Vänligen kontrollera även i din skräppost ifall du inte fått mejl.

Olettehan ystävällisesti yhteydessä jättämällä meille soittopyynnön tekstiviestillä jos ette ymmärrä tekstin sisältöä (050 362 4163)
If you don´t understand the information, please leave a text message and we will get back to you (050 362 4163).

Som vi informerade förra veckan försenades tyvärr terminsstarten för hobbygrupperna med en vecka eftersom vi blev tvungna att göra om hela veckoschemat efter styrelsens möte den 17 augusti. Styrelsen beslöt att antalet gymnaster som är i salen samtidigt bör minskas p.g.a. den rådande coronasituationen. Normalt är upp till 8 grupper samtidigt i salen på vardagar kl. 17-20. Enligt styrelsens beslut skulle antalet minskas till max 4–5 grupper, d.v.s. max ca 50 gymnaster. Varje grupp består av ca 10 gymnaster. Detta beslut gäller tillsvidare. 

Vår målsättning var, trots att vi måste minska på antalet grupper som är i salen samtidigt, att vi skulle få in alla grupper och alla 400 juniorgymnaster i verksamheten och i salen. Vi har lyckats med den målsättningen men det har dock krävt att vi utvidgat de tider vi använder och att en del gruppers träningsdagar,  träningstider och tränare tyvärr har ändrats från det som meddelats i juli.

Förutom att gruppernas antal nu är färre per gång i salen planerar och genomför vi verksamheten så att varje grupp tränar åtskilt under hela träningen, vilket innebär att smittorisken minskar och om coronasmitta sker försätts endast en grupp i karantän. 

Vi vill ge en realistisk bild av vad vi kan göra och kommer att göra, men också vad vi inte kan göra. Gymnastiken är en inomhusgren, i klubbens verksamhetsformer redskapsgymnastik och TeamGym spelar dessutom gymnastikredskapen en stor roll. Det är utgångspunkten. Riktlinjerna nedan börjar gälla omgående och gäller tills vidare. Föräldrar, gymnaster och tränare bör bekanta sig med dem och var och en förbinder sig att följa dem för allas bästa;

 • Vi fäster stor vikt vid att gymnaster och tränare endast kommer friska på träning, det betyder att även minimala förkylningssymptom skall tas på allvar och vara en orsak att inte delta. Meddela den egna tränaren om frånvaro samt gärna orsaken till frånvaron.
 • Vi tvättar händerna ofta, minst före träningen och efter träningen, för en del som har långa träningar även under träningen eller då det finns särskild orsak. I tamburen på 5:e våningen finns en automatisk handdesinfektion dispenser, men i första hand tvättar gymnaster och tränare händerna om bara möjligt.
 • Vi hostar och nyser i armvecket och rör oss inte i ansiktet.
 • De olika grupperna hålls åtskilt från varandra före, under och efter träning.
 • Efter utlandsresa, oberoende av land, står man över 2 veckors träning.
 • Vi kommer i tid till träningen men endast någon minut innan träningen börjar. Efter träningen går vi raskt ut.
 • Grupperna börjar och slutar litet olika tider för att undvika trängsel i tamburen och nere vid gatan. Vi tar i bruk flera in- och utgångar, badrum samt knaggar och instruerar gymnasterna om vilka badrum, knaggar och ut-/ingångar de skall använda. Gruppens tränare informerar den egna gruppen om de för gruppen utmärkta handtvättsställena och knaggarna.
 • Tränaren hjälper barnen i övningar vid behov men anpassar träningen så det finns möjligast litet närkontakt och undviker bland annat parövningar.
 • De barn som går i åk 3 och högre kommer ensamma upp till 5:e våningen före gymnastiken och går ensamma ner till utgången efter gymnastiken. Yngre barn kan hämtas till salen av föräldrarna vid behov, föräldrarna avlägsnar sig dock från 5:e våningen då barnet tagits emot av tränaren.
 • Vi anländer och åker hem i mån av möjlighet i träningskläder. Vi har så litet jackor och väskor och grejer med oss som möjligt, vi använder de knaggar som är utmärkta för den egna gruppen till att hänga upp jackor, omklädningsrummen är inte i bruk för förvaring av grejer.
 • Gymnasterna bör ha med egen träningsutrustning. Till träningsutrustningen hör jumppakläder & vattenflaska. Vattenflaskan skall fyllas redan hemma. TeamGym-lagen & tävlingsgymnasterna får information om eventuell extra utrustning (t.ex. fingervantar, remmar, barrhandskar, gummiband, vristtyngder e.d.) av den egna tränaren.
 • Om ditt barn eller någon i barnets närkrets tillhör en riskgrupp och ni känner er osäkra på att delta i den egna gruppens träningar, vänligen kontakta chefstränare Cecilia Andler (044 0220194)

De gymnaster som tränar i stadens salar i Tölö sporthall &/sportkvarnen; HGK delar gymnastiksalen med andra föreningar. Staden har inte infört gränser med maxantal grupper/gymnaster i salen d.v.s. antalet gymnaster kan vara betydligt högre än max 50 gymnaster som i Gloriahallen. Det finns inte heller skilda in&-utgångar eller knaggar för de olika föreningarna/grupperna. HGK:s grupper följer i övrigt samma riktlinjer som i Gloriahallen med noggrann handtvätt, undviker omklädningsrum och tränaren försöker hålla den egna gruppen separat från övriga grupper i salen.

Åtgärderna ovan är fullt möjliga att genomföra. Det vi inte kan garantera är att gymnasterna håller 1–2 meters avstånd till varandra inom den egna gruppen. Vi kan inte heller desinficera redskap och mattor p.g.a. de material de består av. Vi kan således tyvärr inte ta ansvar över och ge löfte om att ingen smitta kommer att ske i våra utrymmen. Vi gör alltså vårt bästa och tar en hel del åtgärder i bruk, men garantier kan vi inte ge. Maximalt har vi 4 – 5 grupper per gång i Gloriahallen d.v.s. max ca 50 gymnaster. Vissa tider är grupperna klart färre.

Om man deltagit på träning och genom test konstateras ha smitta, bör man kontakta klubbens chefstränare Cecilia Andler (044  022 0194) utan dröjsmål. Vi väntar i det fallet på myndigheternas instruktioner men vill kunna förbereda oss så vi har de uppgifter till hands som myndigheterna behöver och vi inte fördröjer informationsgången.   

Vi som alla andra hoppas att den allmänna coronasituationen ska kunna hållas under kontroll, och att smittläget inte ökar drastiskt, och att åtgärderna ovan räcker. Att komma endast frisk på träning, ha god hand- och hosthygien samt hålla avstånd grupperna emellan är hörnstenarna. Om du som förälder upplever att verksamheten inte är tillräckligt trygg för ditt barn kan man fortfarande meddela att man inte tar emot platsen.

Gällande terminsavgifter planerar vi att först fakturera halv avgift inom september, så risken för er är mindre och vi har möjlighet att kompensera bortfallna pass om läget blir sådant att vi helt måste avbryta verksamheten.

Vi hoppas att ni följer med HGK:s hemsida www.hgk.fi eller klubbens facebooksida och instagram (@helsingforsgymnastikklubb). Vi strävar efter att all coronainfo läggs ut på alla dessa forum. Om ni har frågor får ni gärna ta kontakt med låg tröskel.

Om ert barn inte vill fortsätta i HGK, vänligen informera oss per mail. E-posta vänligen också om träningstiderna inte passar. Då gör vi vårt bästa för att hitta en annan grupp. Vi behandlar alla önskemål om gruppbyten så snabbt som möjligt.

Med vänlig hälsning

Micaela Holmberg               
Verksamhetsledare             
kansliet(a)hgk.fi
050 362 4163  

Cecilia Andler  
Chefstränare
juniorer(a)hgk.fi
044 022 0194

Viktig info för HGK:s gymnaster och gymnasternas föräldrar gällande uppskjuten terminsstart och antal grupper i salen p.g.a. coronapandemin!

P.g.a. coronasituationen beslöt klubbens styrelse på sitt möte måndagen den 17 augusti att antalet gymnaster som är i salen samtidigt bör minskas. Normalt är upp till 8 grupper samtidigt i salen under prime time på vardagar kl. 17-20. Enligt styrelsens beslut skall antalet minskas till max 4-5 grupper, d.v.s. max ca 50 gymnaster. Varje grupp består av ca 10 gymnaster. Detta beslut gäller tillsvidare. Vi planerar och genomför verksamheten så att varje grupp tränar åtskilt under hela träningen, vilket innebär att smittorisken minskar och om coronasmitta sker försätts endast en grupp i karantän. 

För att kunna göra detta behöver hela klubbens veckoschema för grupperna göras om. Vi kommer dessutom att rucka på start- och sluttider för att minska på trängseln. Ytterligare införs även en rad andra coronaåtgärder. Detta innebär att terminsinledningen som sku ske 24.8 för hobbygrupperna tyvärr bör skjutas upp med en vecka för att vi ska hinna koordinera det hela. Hobbygrupperna och nybörjargrupperna inleder alltså terminen från och med 31.8.

Vår målsättning är att vi får in alla grupper och alla 400 juniorgymnaster i verksamheten och i salen, dock krävs det att vi utvidgar de tider vi använder och att en del grupper inte kommer att träna på de tider vi redan meddelat. Tack vare att HGK har en egen sal, Gloriahallen, är tiderna möjliga att ändra och det finns en viss flexibilitet.

Tävlingsgrupperna fortsätter att träna åtminstone ännu under vecka 34, d.v.s. 17-23.8, enligt de tider vi meddelat i juli. Fr.o.m. vecka 35 kommer troligtvis de nya tiderna för tävlingsgrupperna att vara i bruk. Mera info om det under veckan. Hobbygrupperna i Kvarnbäcken i Sportkvarnens privata sal på torsdagar inleder terminen som planerat 27.8. Där är 2 grupper samtidigt i salen. Mera info om träningstider och coronainstruktioner för Sportkvarnen kommer inom kort.

Vi hoppas att alla har förståelse för att vi gör dessa förändringar och beklagar samtidigt eventuella problem som detta innebär för familjerna. Vi gör detta för att minimera smittorisken och minimera antalet som försätts i karantän om någon blir smittad. Vi tar vårt ansvar med var och ens hälsa i fokus och med tanke på samhället som helhet. 

Vi skickar så snart som möjligt per e-post specifik coronainfo med tanke på träningarnas genomförande, förhållningsregler samt med info om de nya träningstiderna. Vi hoppas att ni följer med HGK:s hemsida www.hgk.fi eller klubbens facebooksida eller instagram. Vi strävar efter att all coronainfo läggs ut på alla dessa forum.

Om ni har frågor får ni gärna ta kontakt med låg tröskel. Vi önskar dock arbetsro i denna hektiska tid, för att kunna förbereda en möjligast trygg verksamhet för våra gymnaster. Detta betyder att förfrågningar om förändrade träningstider inte kan besvaras, utan vi meddelar varje grupps träningstid genast då vi fått schemat gjort.

Med vänlig hälsning

Micaela Holmberg                                                                           
Verksamhetsledare                              
kansliet(a)hgk.fi                                   
050 362 4163

Cecilia Andler
Chefstränare
juniorer(a)hgk.fi
044 022 0194

Sommarläger & träningsdagar i augusti 2020

HGK ordnar sommarläger och träningsdagar i augusti i Gloriahallen. Lägren och lägerdagarna är uppdelade på basen av nivå, ålder och gren.

Corona-åtgärder

 • Vi betonar vikten av god handhygien
 • Gymnaster eller tränare med minsta lilla förkylningssymptom får inte delta på lägren eller träningsdagarna
 • Vi önskar att de som varit på resa utomlands inte deltar i verksamheten på två veckor efter hemkomsten
 • Träningsgrupperna bildas inför lägret/träningsdagen och är de samma under hela lägret/träningsdagen och de olika grupperna tränar skilt från varandra
 • Gymnaster får endast delta på ett läger per vecka för att minska på antalet kontaker
 • Tränaren hjälper och passar gymnaster i rörelser endast vid behov, i övrigt undviker vi fysisk kontakt
 • Lunchpauserna på Gropen trappas så att de olika träningsgrupperna äter & vistas på Gropen lite olika tider för att undvika trängsel.
 • Föräldrar med barn upp till åk2 kan hämta barnen till och från 5e våningen, äldre barn kan mötas vid ingången vid gatan
 • Gymnasterna bör ha med egen träningsutrustning. Till träningsutrustningen för hobbygymnaster hör jumppakläder & vattenflaska. TeamGym-lagen & tävlingsgymnasterna får information om eventuell extra utrustning (t.ex. fingervantar, remmar, barrhandskar, gummiband, vristtyngder e.d.) av den egna tränaren.

På basen av nivå och ålder kan lägren se lite olika ut för grupperna. Vi har ett träningspass på förmiddagen, sedan går vi till klubbrummet ”Gropen” och äter egen medhavd lunch, och på eftermiddagen har vi ett träningspass till. På Gropen finns det kylskåp och mikrovågsugn. Förutom träning på de olika gymnastikredskapen kan vi även prova på andra grenar inom- och utomhus samt om krafterna tryter ha litet lugnare aktivitet efter lunchen på eftermiddagens pass. Vår målsättning är lägren skall vara roliga, givande och säkra. Träningen är anpassad efter nivå och ålder. Gymnastikpassen planeras och leds av klubbens tränare.

Lägren och lägerdagarna för de olika grupperna hålls enligt följande, anmäl ditt barn enligt vilken grupp barnet har jumpat i under våren 2020. Klicka på det läger/den träningsdag du vill anmäla ditt barn till för att komma till lägrets/träningsdagens anmälningsformulär!

3-5.8.2020 Hobbyläger för barn födda 2008-2013

Lägret är riktat till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2008–2013. Lägret hålls i Gloriahallen den 3-5 augusti 2020. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägret är från måndag till onsdag kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar.
Lägrets pris: 45€

Torsdag 6.8 (vecka 32) och fredag 14.8 (vecka 33), träningsdagar för flickornas äldre tävlingsgrupper kl. 10-16

Lägerdagarna är riktade till följande grupper: Bronsgruppen, Silvergruppen, Guldgruppen & Diamantgruppen.
Lägerdagarna hålls i Gloriahallen torsdag 6.8 kl. 10-16 (vecka 32) och fredag 14.8 kl. 10-16 (vecka 33). Kryssa för vilken lägerdag/vilka lägerdagar du deltar i, i anmälningen
Träningsdagarnas pris: 30€ (eller 15€ för en dag)

7.8 Träningsdag för hobbytävlingsgrupper kl. 10-15

Lägerdagen är riktad till följande grupper: Hobbytävling 1, Hobbytävling 2, Hobbytävling 3 och Flicki
Lägerdagen hålls i Gloriahallen fredag 7.8 kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar. Observera att gymnasterna inte kan delta i såväl hobbylägret måndag-onsdag som denna träningsdag.
Träningsdagens pris: 15€

10-11.8.2020 Läger för TeamGym lag i klass 1-3 kl. 10-15

Lägret är riktat till klubbens TeamGym-lag i klass 1-3. Lägret hålls i Gloriahallen den 10-11 augusti 2020 kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar.
Lägrets pris: 30€

12-13.8 Läger för pojkarnas tävlingsgrupper och flickornas yngre tävlingsgrupper kl. 10-15

Lägret är riktat till följande grupper: Dubbelvolt, Volt, Safirgruppen och Smaragdgruppen.
Lägret hålls i Gloriahallen den 12-13 augusti 2020 kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan efter kl. 9 till HGK:s klubbrum ”Gropen” på 6:e våningen och självständigt pyssla eller läsa en bok. En tränare finns på plats och övervakar.
Lägrets pris: 30€

17.8.2020 Hobbylägerdag för barn födda 2008-2013

Lägerdagen är riktad till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2008–2013. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägerdagen hålls i Gloriahallen den 17 augusti 2020 kl. 10-15.
Lägerdagens pris: 15€

Tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening har vi möjlighet att erbjuda friplatser till lägren för barn i familjer med verkligt behov av understöd. Vi har även möjlighet att sänka lägeravgiften för samtliga deltagare tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Ansökan om friplats skall lämnas in senast 26.7, mera info via länken
http://www.hgk.fi/2020/02/mojlighet-till-ekonomiskt-stod-for-klubbens-juniorer/  

Anmälning av nya gymnaster hösten 2020

Nu kan man anmäla NYA GYMNASTER till höstens grupper! Mera info via länken 🙂

https://www.hgk.fi/juniorer/nya-gymnaster/

Info om sommarlägren i juni 2020 & verksamheten 14.5-31.5 och 1.6->

Klubbens styrelse har torsdagen den 7 maj beslutat att inget av de tre planerade sommarlägren i juni kommer att hållas. Vi utreder möjligheterna att ordna läger i augusti i stället och informerar om dem i juni då vi vet mera om smittspridningen efter att samhället öppnats upp och vi vet hur vår tränarsituation ser ut med tanke på eventuella läger.

De som anmält sig till lägren har fått info per e-post med utförligare beskrivningar om orsakerna till varför vi inte i denna situation kan ordna trygga läger för klubbens gymnaster och tränare.

Tävlingsgrupperna har fått info per e-post om verksamheten 14-31.5 och 1.6->

Nya gymnaster hösten 2020

Mera information om höstens nybörjargrupper och anmälningslänkarna läggs ut i slutet av vecka 22. Anmälningar tas emot endast via länkarna. De yngsta barn vi tar emot hösten 2020 är barn födda 2016 och den gruppen är en vuxen-och-barn-grupp. Alla övriga grupper är barngrupper. Preliminärt ser det ut så att barn födda 2016, flickor födda 2014-2015 och flickor födda 2012-2013 jumpar på söndageftermiddag. Nybörjarpojkar jumpar en vardagkväll. Nybörjare tas även emot i Sportkvarnen i Kvarnbäcken på torsdagar kl. 17.

Barn som skulle vilja börja jumpa men är i andra åldrar än våra regelrätta nybörjargrupper kommer att ha en egen anmälningslänk. Vi fyller på våra befintliga hobbygrupper och tar emot barn i alla åldrar i mån av möjlighet.

Preliminärt kommer vi även att ha eftermiddagsgrupper på torsdagar kl. 14-15 och 15-16, i detta skede kan vi dock lova att vi har tränare för dessa grupper under höstterminen. Målgruppen är barn i årskurs 3-6, d.v.s. födda 2008-2011. 

Om du har frågor om HGK:s verksamhet får du gärna kontakta klubbens verksamhetsledare Micaela Holmberg per e-post på juniorer(a)hgk.fi eller telefon 050 362 4163. 

Uppdatering- Sommarlägren i juni 2020 har inhiberats

Under måndag 4.5 får vi höra mera om restriktionerna och rekommendationerna som också inverkar på vår verksamhet. Vi väntar på regeringens beslut och därefter kommer klubbens styrelse att behandla frågan om vår verksamhet i maj och juni.

För stunden är lägren nästan fulla, alla som hittills anmält sig har fått plats men det är mycket osäkert om lägren blir av och om vi kan hålla lägren med lika många barn som vi ursprungligen planerat. Vi kommer med mera information om dem då situationen tillåter det och mejlar alla som anmmält sig till lägren med besked

Den ordinarie verksamheten är inhiberad till 31.5

HGK:s styrelse har på sitt möte den 26 mars tagit ställning till den aktuella situationen i samhället och utvärderat avbrottet i klubbens verksamhet orsakat av coronaviruset. Styrelsen beslöt att klubbens ordinarie verksamhet fram till 31.5 tyvärr ställs in. Sommarlägren i juni är tillsvidare inte inhiberade, men det är mycket osäkert om de blir av. Vi kommer med mera information om dem då situationen det tillåter.

 

All verksamhet inhiberad t.o.m. 31.3 2020 p.g.a. coronaviruset

HGK:s styrelse har idag beslutat att inställa verksamheten fram till 1.4. Före nämnda datum gör styrelsen en ny bedömning av situationen och informerar om verksamheten under våren.

Motiveringen till beslutet är att coronaepidemin ser ut att gå in i en ny expansiv fas. I det här skedet kan klubben inte längre svara för en trygg verksamhetsmiljö för medlemmarna.

Beslutet gäller en omedelbar inställning av både senior- och juniorverksamheten. För juniorernas del gäller det såväl tävlingsgrupperna som hobbygrupperna.

Klubben återkommer med närmare information i ett senare skede.

Håkan Gabrielsson           Micaela Holmberg
Ordförande                         Verksamhetsledare 

 

Coronavirus och epidemiområden

Vi hänvisar till vårt tidigare meddelande från 3.3 om smittspridning. Gymnastikverksamheten pågår i normal ordning och omfattning.

På basen av senaste tids utveckling framhåller vi dock följande: De allra flesta fall av coronavirus, som hittills registrerats i Finland, har drabbat personer som besökt något epidemiområde, främst norra Italien, eller sådana som varit i kontakt med personer som varit där. Därför har man på många arbetsplatser infört förbud för personer som varit i norra Italien att komma till sina arbetsplatser. 

Vi uppmanar klubbens juniorer och tränare att följa samma princip, d.v.s. om man besökt epidemiområden håller man sig borta från gymnastiken i 14 dagar efter hemkomst. Idag (10.3) är epidemiområdena enligt Institutet för hälsa och välfärd/THL Fastlandskina, Iran, Sydkorea, hela Italien, skidorter i Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. 

I övrigt hänvisar vi till det meddelande som redan tidigare skickats till juniorernas föräldrar, d.v.s.
– klubbens verksamhet fortsätter i detta skede som normalt. Vi följer med situationen och meddelar om det blir förändringar i verksamheten.
– både gymnaster och tränare stannar hemma även vid lindriga sjukdomssymptom, speciellt fäster vi vikt vid förkylningssymptom och magsjukor.  
– tvätta händerna före och efter träningarna med tvål och vatten för att undvika smittspridning.
– använd endast egen vattenflaska

Vid behov ger klubben mera information. Vid frågor kontakta vänligen verksamhetsledare Micaela Holmberg på 050 362 4163 eller micaela.holmberg(a)hgk.fi

Fler nyheter finns i arkivet