Sommarläger 2021

Som läget ser ut idag (18.5.2021) planerar vi att hålla sommarlägren enligt det vi informerat om nedan! Det finns ännu lediga platser på lägret vecka 24 och vecka 25. Hobbylägret är för tillfället fullt men man kan anmäla sig till kölistan, vi tar emot gymanster från kölistan ifall det frigörs platser.

HGK planerar att ordna tre sommarläger i gymnastik i juni i Gloriahallen. Lägren är uppdelade på basen av ålder och nivå. Vi följer aktivt utvecklingen av smittläget då vi planerar lägren för att kunna genomföra trygga och givande läSger. Ifall lägren annulleras uppbärs ingen avgift.

På basen av nivå och ålder kan lägren se lite olika ut för grupperna. Vi har ett träningspass på förmiddagen, sedan går vi till klubbrummet ”Gropen” och äter egen medhavd lunch, och på eftermiddagen har vi ett till träningspass. På Gropen finns det kylskåp och mikrovågsugn. Förutom träning på de olika gymnastikredskapen kan vi även prova på andra grenar inom- och utomhus samt om krafterna tryter ha litet lugnare aktivitet efter lunchen på eftermiddagens pass. Vår målsättning är lägren skall vara roliga, givande och säkra. Träningen är anpassad efter nivå och ålder. Gymnastikpassen planeras och leds av klubbens tränare.

Tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening har vi möjlighet att erbjuda friplatser till lägren för barn i familjer med verkligt behov av understöd. Vi har även möjlighet att sänka lägeravgiften till 75€ för samtliga deltagare tack vare understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Ansökan om friplats skickas till kansliet(a)hgk.fi. I ansökan ska gymnastens namn och grupp framgå, samt en kort motivering till orsaken till behovet av friplats. Ansökningarna behandlas konfidentiellt av en tremannagrupp bestående av styrelsemedlem Jan Amnell, chefstränare Cecilia Andler samt verksamhetsledare Micaela Holmberg. Frågor om understöden besvaras av verksamhetsledaren (kansliet(a)hgk.fi/050 362 4163).


Lägren för de olika grupperna är uppdelade enligt följande;

HOBBYLÄGER 7-11.6.2021LÄGRET ÄR FULLT– VIA LÄNKEN KAN MAN ANMÄLA SIG TILL KÖLISTAN
Klicka här för att komma direkt till anmälan till hobbylägret Lägrets pris: 75€
Lägret är riktat till klubbens alla hobbygymnaster, både flickor och pojkar födda 2008–2014 samt pojkarnas pretävlingsgrupp Halvvolt. Även barn som inte varit med i klubbens verksamhet tidigare är välkomna. Lägret hålls i Gloriahallen den 7-11 juni 2021. Lägret är från måndag till fredag kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan kl. 9 till HGK:s 6:e våning (Gropen) och läsa en bok eller pyssla, vi har tränare på plats som övervakar.

TG-lagen, hobbytävlingsgrupperna & yngre redskapstävlingsgrupperna 14-18.6.20215 lediga platser
Klicka här för att komma direkt till anmälan till lägret vecka 24 Lägrets pris: 75€
Lägret är riktat till följande grupper: Hobbytävling 1, Hobbytävling 2, Hobbytävling 3, Safir, Smaragd samt klubbens TeamGym-lag Ypsilon, Alfa & Delta. Lägret hålls i Gloriahallen den 14-18 juni 2021. Lägret är från måndag till fredag kl. 10-15. Det finns möjlighet att komma redan kl. 9 till HGK:s 6:e våning (Gropen) och läsa en bok eller pyssla, vi har tränare på plats som övervakar.

Äldre redskapstävlingsgrupperna 20-24.6.202110 lediga platser
Klicka här för att komma direkt till anmälan till lägret vecka 25 Lägrets pris: 75€
Lägret är riktat till följande grupper: Brons, Silver, Guld, Diamant, Volt & Dubbelvolt.
Lägret hålls i Gloriahallen den 20-24 juni 2021. Lägret är från söndag till torsdag; på söndagen ett träningspass på eftermiddagen, måndag-onsdag kl. 10-16 och torsdag från kl. 9 fram till lunch.