Grenar

Nedan lite info om de olika grenarna TeamGym och redskapsgymnastik. Alla våra lag i TeamGym är tävlingslag. På redskapsgymnastiksidan har vi såväl tävlingsgrupper som hobbytävlingsgrupper. Tävlingsgrupperna tränar i regel minst 3 gånger i veckan och träningarna är mellan 2-3,5h långa. Då vi startar nya grupper, så kallade pretävlingsgrupper, så tränar den gruppen i regel 2 x 1,5-2h/vecka. Hobbytävlingsgrupperna tränar 2 gånger i veckan och träningspassen är 1,5-2h långa.

Tävlingsgrupperna deltar på 2-4 tävlingar/termin (höst-eller vårtermin) och önskas även delta på de läger som erbjuds för gruppen. Hobbytävlingsgrupperna önskas delta på 1-2 tävlingar per termin och gärna även interna läger/andra interna evenemang.

TeamGym
TeamGym är en laggren och de tre tävlingsredskapen är friprogram (gymnastiska, dansanta och akrobatiska element till musik) voltbana (fartfyllda voltserier på ett voltgolv) och trampett (olika hopp och volter från en trampett, d.v.s. en liten trampolin). Laget kan bestå av flickor, pojkar eller vara mixed.

TeamGym lagen tränar under renoveringen i första hand i Sportkvarnen och Purohallen.

Pojkar redskapsgymnastik
Redskapsgymnastik är en individuell gren och pojkarna tävlar på redskapen parterr, häst, ringar, hopp, barr och räck. Träningen är mycket mångsidig och förutom träning på de sex tävlingsredskapen gör man under träningen trampolin och tränar mångsidigt på fysiska egenskaper, till exempel styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. 

Pojkarnas tävlingsgrupper tränar under renoveringen i första hand i Sportkvarnen.

Flickor redskapsgymnastik
Redskapsgymnastik är en individuell gren där flickorna tävlar på redskapen hopp, barr, bom och parterr. Karakteristiskt för redskapsgymnastiken är bland annat balansen och smidigheten som krävs för den 10cm smala bommen, styrkan som krävs för barren och explosiviteten och utstrålningen för parterrserien som i de högre klasserna görs till musik.

Flickornas tävlingsgrupper tränar under renoveringen i första hand i Tölö Sporthall och Urheahallen, men det är även möjligt att något träningspass kommer att vara i Sportkvarnen eller Purohallen.

Flickorhobbytävlingsgrupper redskapsgymnastik

Hobbytävlingsgrupperna tränar och tävlar lite mindre än våra tävlingsgrupper. Träningsmängden är i regel två gånger per vecka och träningarna är 1,5-2h långa. Vi önskar att hobbytävlingsgymnasterna deltar på HGK:s interna evenemang och FSGs (FSG=Finlands Svenska Gymnastikförbund) tävlingar, sammanlagt ca 1-2 evenemang per termin. Tävlingsgrupperna tränar ofta lite mera och deltar även på flera tävlingar, även Finlands Gymnastikförbunds tävlingar, och läger. Grupperna vi har inom redskapsgymnastik är alltså hobbygrupper, hobbytävlingsgrupper och tävlingsgrupper. Gymnasterna kan flytta mellan dessa grupper, men för hobbytävlingsgrupper och tävlingsgrupper finns det vissa krav på nivå och motivation och att man vill träna den mängd ggr i veckan som gruppen tränar.