Kontaktuppgifter

Klubbens verksamhetsledare:
Micaela Holmberg, kansliet(a)hgk.fi, 050 362 4163

Klubbens chefstränare:
Cecilia Andler, cecilia.andler(a)hgk.fi

Om det finns något ni undrar över, vänligen ta kontakt med låg tröskel! Gäller det gymnasten  egen grupp ska man i första hand vara i kontakt med den egna tränaren (fornamn.efternamn(a)hgk.fi) men om ärendet är sådant att man hellre talar med verksamhetsledare går det bra att ringa eller skriva. Gäller det tävlingsgrupper och hobbytävlingsgrupper ska man vara i kontakt med chefstränare Cecilia Andler.