Junioravdelningen

HGK:s junioravdelning som startades 1946 på intiativ av Magnus Cedercreutz, hade som mål att intressera pojkar för gymnastik, i synnerhet redskapsgymnastik. Verksamheten inleddes  i Norsens gymnastiksal. Junioravdelningens första instruktör var Lars Andersson. Under de första åren hemförde speciellt Jean Cronstedt och Reijo Nieminen (senare Hillberg) ära åt klubben.

Hösten 1971 togs flickor med i HGK:s juniorverksamhet. Tillströmningen av flickor blev större än man någonsin väntat och flickornas antal började överstiga pojkarnas.  På Brändö upprättades 1983 en ny avdelning för pojkar i åldern 6-9 år, de s.k. Brändöpojkarna. Träningarna inkluderade frigymnastik till musik och redskapsgymnastik. I början på 2000-talet  kom  truppgymnastik av typ TeamGym med på juniorernas program.

På 1980-talet kom Rasmus Jyry fram i rampljuset och blev kanske junioravdelningens  främsta gymnast genom tiderna. År 1981, -83 och -84 vann han samtliga redskap i i junior-FM. Som senior vann han 4 FM guld i mångkamp. På flicksidan är Dora Sarpaneva-Andler den klarast lysande stjärnan. På 2000-talet vann hon flera  FM-titlar i damklassen. HGK:s TeamGym-lag har gått från klarhet till klarhet och vann år 2014, 2016, 2018 och 2019 FM-titeln i TeamGym.

Juniorgymnastiken av i dag i HGK är inriktad på såväl redskapsgymnastik för pojkar och flickor samt på TeamGym. Verksamheten försiggår i främsta rum i Gloriahallen men även  andra träningsarenor används. För gymnaster med speciella anlag och intresse för tävlingsgymnastik ordnas specialträning flera gånger i veckan.