SPORTKVARNEN- preliminär anmälning

SPORTKVARNEN- preliminär anmälning

Vi hoppas vi fortfarande också kan erbjuda hobby- och nybörjargymnastik i Sportkvarnen i Kvarnbäcken. Beslut om salturer i de salar som är möjliga (stadens sal eller en privat sal) har dock ej ännu tagits av staden / hyresvärden. Om man har intresse för den typens grupper i östra Helsingfors får man gärna anmäla sig, så tar vi sedan kontakt då vi vet vilken platsen och träningstiden är.

Nya 2021- SPORTKVARNEN

SPORTKVARNEN Preliminärt tar vi emot anmälningar till grupperna i Sportkvarnen i Kvarnbäcken. Tidpunkt och sal är dock inte ännu fastslagna. Tidigare har Sportkvarnens grupper tränat på torsdagar mellan kl. 17 och 20 och vi hoppas på samma tid även i fortsättningen. 
    Som målsman för mitt barn som jag härmed anmäler till Helsingfors Gymnastikklubbs juniorverksamhet, godkänner jag att de kontaktuppgifter som uppges ovan införs i HGK:s medlemsregisterprogram. Uppgifterna som inbegärs är sådana som klubben behöver för administration och fakturering. Gymnastens egna tränare (och vikarien då det finns vikariebehov) får också tillgång till gymnastens namn och födelsedatum samt telefonnummer och e-postadress till målsman. Jag som målsman ansvarar för att kontaktuppgifterna uppdateras vid behov och att terminsavgiften (för dessa nybörjargrupper max 1 h / vecka) á 145 euro erläggs då den skickats ut per e-post eller per post.Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Administration/Gloriahallen/seniorer/juniorer
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Chefstränare Cecilia Andler
Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 502 6412

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

 

Kontakta Oss