Pilotprojektet från fjolåret får sin fortsättning med en gemensam extra träning för tävlingsgymnasterna på fredagar kl. 15.30-18.00 i Gloriahallen. Extra träningen erbjuds för gymnaster i Diamantgruppen, Smaragdgruppen, Guldgruppen och Silvergruppen.
Fredagens extra träning ersätter inte gruppens egna träning utan är endast för de tävlingsgymnaster som vill träna extra utöver den egna gruppens träningar.

Vi följer upp deltagandet på den egna gruppens träningar med tränarna. 

På träningen gör vi en gemensam del med uppvärmning, styrka & rörlighet och sedan kommer gymnasterna att delas upp i mindre grupper då vi fokuserar mera på individuella målrörelser som har slagits fast tillsammans med gymnastens egna tränare.

Vi tar emot gymnaster i anmälningsordning.

Höstterminen för fredagsträningen är 19.8-16.12. Avgiften för fredagspasset faktureras separat och är 80 euro för höstterminen. Därtill faktureras gymnasterna för den egna gruppens normala träningar.

Vi kommer inte ha träning fredag 21.10 eller 9.12.