Pilotprojekt hösten 2021– Gemensam extra träning för alla tävlingsgymnaster. Fredagens extra träning ersätter inte gruppens egna träning utan är endast för de tävlingsgymnaster som vill träna extra utöver den egna gruppens träningar. Fredagen kommer vara ett pilotprojekt för oss och vi kommer ha varierande teman för styrka & rörlighet och sedan har varje enskild gymnast möjlighet till att individuellt få stöd och träna på det som gymnasten tillsammans med sin egna tränare bestämmer att behövs. Vi tar preliminärt emot max 20 gymnaster i anmälningsordning.

Extra träning för tävlingsgymnaster 2021-2022

Pilotprojekt hösten 2021-- gemensam extra träning för alla tävlingsgymnaster. Fredagens extra träning ersätter inte gruppens egna träning utan är endast för de tävlingsgymnaster som vill träna extra utöver den egna gruppens träningar. Fredagen kommer vara ett pilotprojekt för oss och vi kommer ha varierande teman för styrka & rörlighet och sedan har varje enskild gymnast möjlighet till att individuellt få stöd och träna på det som gymnasten tillsammans med sin egna tränare bestämmer att behövs. Vi tar preliminärt emot max 20 gymnaster i anmälningsordning.