Terminsavgifter 2021/2022

Hobby / terminmax 1 h / vecka 145
max 1,5 h / vecka 170
max 2 h / vecka 200
max 3 h  / vecka235
max 4 h / vecka260
max 6 h  / vecka300
Tävlings-, pretävlings-, hobbytävlingsgrupper samt TG-lag2 ggr / vecka275
3 ggr / vecka345
4 ggr / vecka415
5 ggr / vecka475

För träning under sommaren uppbärs skild avgift.

Terminsindelning

Höstterminen = augusti/september – december
Vårterminen = januari – maj
Sommarterminen= juni – augusti

Stödsystem för gymnaster

HGK kan med glädje och tacksamhet informera att det fr.o.m. våren 2020 finns en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för klubbens juniorer som är i verkligt behov av understöd för att kunna delta i verksamheten.  

Helsingfors Gymnastikklubb har med hjälp av understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening kunnat införa ett stödsystem för klubbens juniorgymnaster som av en eller annan anledning är i behov av ekonomisk hjälp för att barnet eller den unga skall kunna delta i klubbens gymnastikverksamhet. För oss är det viktigt att alla barn får ha en hobby, ges en möjlighet att delta i föreningsverksamhet samt får röra på sig på ett mångsidigt sätt i en ledd grupp.

Stödsystemet omfattar i huvudsak de ordinarie terminsavgifterna, samt avgifterna för sommarlägren i klubbens regi. Om det finns medel kan man även få stöd för tävlingar, läger och klubbkläder. Man kan ansöka om nedsatt avgift eller en friplats. Ansökan behandlas konfidentiellt av ett tremannaråd bestående av styrelsemedlem Jan Amnell, verksamhetsledare Micaela Holmberg samt chefstränare Cecilia Andler.

Detta stödsystem infördes våren 2020 för år 2020 och fick en fortsättning 2021. Understöden är öronmärkta årsvis. För 2022 har vi glädjande nog igen fått besked av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening att vi även i år kan erbjuda friplatser och nedsatta avgifter!

Vem kan söka, hur och när?

Gymnastens målsman ansöker om understöd för sitt barn, med en fritt formulerad ansökan. Gymnastens namn och gymnastikgrupp anges, samt målsmans namn, e-postadress och telefonnummer. Man anger också vad man ansöker för (terminsavgift eller sommarläger) samt summa. Understöd för vårterminen ska normalt sökas inom februari, för höstterminen inom september. Deadline våren 2022 är dock måndagen den 28 mars. För sommarläger ansöker man om understöd senast 15 april. I ansökningen bör tydligt framkomma orsaken till att man är i behov av ekonomiskt stöd. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Vi vill kunna göra det möjligt för barn och unga som är i verkligt behov av stöd att kunna delta i klubbens verksamhet. Ansökningarna e-postas till kansliet(a)hgk.fi

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetsledare Micaela Holmberg per e-post på kansliet(a)hgk.fi eller per telefon 050 362 4163.