Terminsavgifter 2023/2024

Hobbygruppers avgift/termin = 15-17 ggr/terminmax 1 h / vecka 150
max 1,5 h / vecka 180
max 2 h / vecka 225
mer än 2 h  / vecka250
Tävlings-, pretävlings-, hobbytävlingsgrupper samt TG-lag. Avgiften beroende på grupp.höstterminen 260-490 euro
vårterminen 350-590 euro

Terminsindelning fr.o.m. hösten 2022

Hobbygrupper
Höstterminen = augusti/september – mitten av december och vårterminen = januari – mitten av maj, så att varje grupp har 15-17 träningar / termin. 

Tävlingsgrupperna har en kortare hösttermin (augusti-december) och en längre vårtermin (januari-juni) och avgifterna är olika för höst och vår. Varje tävlingsgrupp har en egen avgift beroende på antal träningar per vecka, längden på träningarna och längden på terminen. 

Stödsystem för gymnaster

HGK kan med glädje och tacksamhet informera att det fr.o.m. våren 2020 finns en möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för klubbens juniorer som är i verkligt behov av understöd för att kunna delta i verksamheten.  

Helsingfors Gymnastikklubb har med hjälp av understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Adelsförbundets Understödsförening 2020-2023 kunnat införa ett stödsystem för klubbens juniorgymnaster som av en eller annan anledning är i behov av ekonomisk hjälp för att barnet eller den unga ska kunna delta i klubbens gymnastikverksamhet. För oss är det viktigt att alla barn får ha en hobby, ges en möjlighet att delta i föreningsverksamhet samt får röra på sig på ett mångsidigt sätt i en ledd grupp.

Stödsystemet omfattar i huvudsak de ordinarie terminsavgifterna. Om det finns medel kan man även få stöd för tävlingar, läger och klubbkläder. Man kan ansöka om nedsatt avgift eller en friplats. Ansökan behandlas konfidentiellt av ett tremannaråd bestående av styrelsemedlem Herman Ljungberg, verksamhetsledare Micaela Holmberg samt chefstränare Cecilia Andler.

Detta stödsystem infördes våren 2020 för år 2020 och fick en fortsättning 2021, 2022 och 2023. Understöden är öronmärkta årsvis.

För 2024 har vi glädjande nog igen fått besked av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne om understöd vilket gör att vi även i år tack vare detta samarbete kan fortsätta med det ekonomiska stödsystemet.

Vem kan söka, hur och när?

Gymnastens vårdnadshavare ansöker om understöd för sitt barn, med en fritt formulerad ansökan. Gymnastens namn och gymnastikgrupp anges, samt vårdnadshavarens namn, e-postadress och telefonnummer. Man anger också vad man ansöker för samt summa. Understöd för vårterminen 2024 ska sökas senast 25.2.2024. För tillfället kan man endast ansöka om understöd för vårens terminsavgift i den ordinarie verksamheten. I ansökningen bör tydligt framkomma orsaken till att man är i behov av ekonomiskt stöd. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. Vi vill kunna göra det möjligt för barn och unga som är i verkligt behov av stöd att kunna delta i klubbens verksamhet. Ansökningarna e-postas till kansliet(a)hgk.fi

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetsledare Micaela Holmberg per e-post på kansliet(a)hgk.fi eller per telefon 050 362 4163.