Terminsavgifter

Hobby / terminmax 1 h / vecka 145
max 1,5 h / vecka 170
max 2 h / vecka 200
max 3 h  / vecka235
max 4 h / vecka260
max 6 h  / vecka300
Talanggrupper&
Pretävling&Tävling
2 ggr / vecka275
3 ggr / vecka345
4 ggr / vecka415
5 ggr / vecka475

För träning under sommaren uppbärs skild avgift.

Helsingfors stads kort + avgift för träningspassen.

Terminsindelning

Höstterminen = augusti/september – december
Vårterminen = januari – maj
Sommarterminen= juni – augusti

Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Allmän administration/seniorer/Gloriahallen
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 362 4163
må-fre 8-16

Gloriahallen 09/605 698

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

09 62271450

juniorer@hgk.fi

Kontakta oss