Terminsavgifter

Hobby / terminmax 1 h / vecka 145
max 1,5 h / vecka 170
max 2 h / vecka 200
max 3 h  / vecka235
max 4 h / vecka260
max 6 h  / vecka300
Talanggrupper&
Pretävling&Tävling
2 ggr / vecka275
3 ggr / vecka345
4 ggr / vecka415
5 ggr / vecka475

För träning under sommaren uppbärs skild avgift.

Helsingfors stads kort + avgift för träningspassen.

Terminsindelning

Höstterminen = augusti/september – december
Vårterminen = januari – maj
Sommarterminen= juni – augusti