Händelsekalender

DAGAUGUSTI 2019PLATS
19->Terminsinledning,
"gamla" gymnaster
26->Terminsinledning,
nybörjare
DAGSEPTEMBER 2019PLATS
DAGOKTOBER 2019PLATS
6Övningstävling inför
FSGM
Gloriahallen
DAGNOVEMBER 2019PLATS
9-10FSGMÅland
9-10NM i TeamGym, HGK:s damlag deltarNorge
DAGDECEMBER 2019 PLATS
6Självständighetsdag, ingen träning
v. 50Terminsavslutning
15JuluppvisningTölö sporthall
16->Hobbygrupperna har jullov
DAGJANUARI 2020PLATS
7->Terminsinledning

 

Kontaktinfo

Verksamhetsledare Micaela Holmberg
Allmän administration/seniorer/Gloriahallen
kansliet@hgk.fi / 050 362 4163

Juniorernas verksamhet
juniorer@hgk.fi / 050 362 4163
må-fre 8-16

Gloriahallen 09/605 698

Kontaktuppgifter

Helsingfors Gymnastikklubb r.f.

Lilla Robertsgatan 12-14 B
00120 Helsingfors, Finland

09 62271450

kansliet@hgk.fi

Kontakta oss