Händelsekalender

DAGAUGUSTI 2019PLATS
19->Terminsinledning,
"gamla" gymnaster
26->Terminsinledning,
nybörjare
DAGSEPTEMBER 2019PLATS
DAGOKTOBER 2019PLATS
6Övningstävling inför
FSGM
Gloriahallen
DAGNOVEMBER 2019PLATS
9-10FSGMÅland
9-10NM i TeamGym, HGK:s damlag deltarNorge
DAGDECEMBER 2019 PLATS
6Självständighetsdag, ingen träning
v. 50Terminsavslutning
15JuluppvisningTölö sporthall
16->Hobbygrupperna har jullov
DAGJANUARI 2020PLATS
7->Terminsinledning