Helsingfors Gymnastikklubb r.f. HGK

HGK är Finlands äldsta gymnastikklubb, grundad 1875, en aktiv och modern klubb, rik på traditioner. Klubben har en omfattande verksamhet, både på senior- och juniorsidan. Seniorerna (över 18 år) har ca 350, enbart manliga medlemmar, medan juniorsidan har cc 370 medlemmar, både pojkar och flickor. Klubbens språk är svenska.

Vårt uppdrag 

Vårt uppdrag är att erbjuda våra medlemmar möjligheter till högklassig motions-, hobby- och tävlingsgymnastik samt friluftsliv och social samvaro på svenska.

Vår värdegrund

Hälsa

Genom tävlings-, hobby- och motionsgymnastik samt social samvaro strävar vi efter att ständigt förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Vår verksamhet i en trygg miljö är hållbar, ambitiös och ansvarsfull och stöder individens utveckling till en välmående människa. Vår verksamhet förbättrar livskvaliteten.

Glädje

Gymnastik ska vara roligt för alla oberoende av ålder eller nivå. Atmosfären är positiv och verksamheten är motiverande, inspirerande och uppmuntrande. Genom att sätta upp tydliga och attraktiva mål höjer vi vår prestationsförmåga. Vi lyckas tillsammans.

Kamratskap

Kamratskap och inkluderande social gemenskap är vägledande i all vår verksamhet. Vårt kamratskap och våra traditioner sträcker sig över generationerna och utgör ett unikt socialt nätverk. Vi motarbetar mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar för jämlikhet, jämställdhet och respekt.

Vår vision 

Vi vill vara en framåtsträvande och modern gymnastikklubb. Klubbens gymnaster ska erbjudas högklassig träning i en uppmuntrande och sund miljö. Vi vill att våra medlemmar är glada, nöjda och välmående. Vår ambition är att tävlingsgymnasterna ska må bra, genom målinriktad träning vara framgångsrika samt uppnå sin fulla potential.

Seniorgymnastiken

Seniorgymnastiken består av ledd motionsgymnastik, cirkelträning och Pilates i Gloriahallen. Dessutom erbjuds tidigare redskapsgymnaster träning på redskap.  Under coronapandemin hade klubben en stort utbud av distanspass. Distanspassen fyllde en funktion vilket gjorde att klubben fortsatte med tre distanspass hösten 2021, trots att verksamheten också kunde återupptas i Gloriahallen. Det ordinarie veckoprogrammet omfattar sammanlagt 10 pass i Gloriahallen, 3 pass på distans samt i september och oktober 2021 ett utepass.  Medlemmarna kan delta i ett eller flera pass i veckan. 

hgk_seniorit_8_kuva_milla_vahtila

Juniorgymnastiken

Juniorgymnastiken är inriktad på både redskapsgymnastik och TeamGym. Flickor och pojkar från 4 år uppåt är på basen av ålder och skicklighet indelade i mindre grupper med egna tränare. Verksamheten, som i stort sett sammanfaller med skolterminerna, försiggår i huvudsak i Gloriahallen men även en gång i veckan i en privat, hyrd sal i Kvarnbäcken i östra Helsingfors. Gymnaster med anlag och intresse för tävlingsgymnastik har möjlighet till specialträning flera gånger i veckan, även i stadens gymnastiksalar Sportkvarnen i Kvarnbäcken  och i Tölö sporthall samt från hösten 2021 i Urheahallen. 

hgk_juniorit_14_kuva_milla_vahtila

Gloriahallen

Som gymnastiksal används Gloriahallen, Lilla Robertsgatan 12-14B. Hallen, som finns i femte våningen, är klubbens egen gymnastiksal. I samband med salen finns en arena med permanenta redskap, som står till alla gymnasters förfogande. Tidsenliga omklädnings- och duschutrymmen och en klubblokal för smörgås och kamratligt umgänge efter gymnastikpassen, eller i andra sammanhang, står också till förfogande.

IMG_4494

Övriga aktiviteter

Bland övriga aktiviteter kan nämnas simgruppen Delfinerna, vandringar, längre och kortare skidfärder, golf samt utflykter till intressanta mål. Kräftskiva, julfest och bliniafton hör också till programmet. I flera av dessa aktiviteter kan hustru och familj delta. Klubben har också en egen sportstuga, Movitz-stugan, i Noux (se bilden nedan), som är skådeplats eller utgångspunkt för många av klubbens tillställningar.

Stugan

Stadgar

HGK stadgar