Helsingfors Gymnastikklubb r.f. HGK

HGK är Finlands äldsta gymnastikklubb, grundad 1875, en aktiv och modern klubb, rik på traditioner. Klubben har en omfattande verksamhet, både på senior- och juniorsidan. Seniorerna (över 18 år) har ca 350, enbart manliga medlemmar, medan juniorsidan har ca 400 medlemmar, både pojkar och flickor. Klubbens språk är svenska.

Målsättning

HGK:s målsättning är att befodra sina medlemmars fysiska kondition och hälsa genom främst gymnastik, men också genom motionsidrott och friluftsliv. Genom uppvisningar, tävlingar och en omfattande juniorverksamhet vill klubben väcka och sprida intresset för gymnastik och fysisk fostran. Klubben vill också ge alla av redskapsgymnastik- och TeamGym-intresserade medlemmar, såväl juniorer som seniorer, möjlighet att delta i nationella och internationella gymnastikevenemang.

Seniorgymnastiken

Seniorgymnastiken består huvudsakligen av ledd motions- eller konditionsgymnastik för grupper om maximalt ca 50 personer, vår och höst. Det ordinarie veckoprogrammet omfattar sammanlagt tolv 45-60 minuters morgongymnastikpass och ett kvällspass. Alla kan delta i ett eller flera av dessa.

hgk_seniorit_8_kuva_milla_vahtila

Juniorgymnastiken

Juniorgymnastiken är inriktad på både redskapsgymnastik och TeamGym. Flickor och pojkar från 4 år uppåt är på basen av ålder och skicklighet indelade i mindre grupper med egna ledare. Verksamheten, som i stort sett sammanfaller med skolterminerna, försiggår i huvudsak i Gloriahallen men även en gång i veckan i en privat, hyrd sal i Kvarnbäcken i östra Helsingfors. Gymnaster med anlag och intresse för tävlingsgymnastik har möjlighet till specialträning flera gånger i veckan, även i stadens gymnastiksalar Sportkvarnen i Kvarnbäcken samt i Tölö sporthall.

hgk_juniorit_14_kuva_milla_vahtila

Gloriahallen

Som gymnastiksal används Gloriahallen, Lilla Robertsgatan 12-14B. Hallen, som finns i femte våningen, är klubbens egen gymnastiksal. I samband med salen finns en modern arena med permanenta redskap, som står till alla gymnasters förfogande. Tidsenliga omklädnings- och duschutrymmen och en klubblokal för smörgås och kamratligt umgänge efter gymnastikpassen, eller i andra sammanhang, står också till förfogande.

IMG_4494

Övriga aktiviteter

Bland övriga aktiviteter kan nämnas simgruppen Delfinerna, vandringar, längre och kortare skidfärder, golf samt utflykter till intressanta mål. Kräftskiva, julfest och bliniafton hör också till programmet. I flera av dessa aktiviteter kan hustru och familj delta. Klubben har också en egen sportstuga, Movitz-stugan, i Noux (se bilden nedan), som är skådeplats eller utgångspunkt för många av klubbens tillställningar.

Stugan

Stadgar

HGK stadgar