Helsingfors Gymnastikklubb r.f. HGK

HGK är Finlands äldsta gymnastikklubb, grundad 1875, en aktiv och modern klubb, rik på traditioner. Klubben har en omfattande verksamhet, både för vuxna och för juniorer. Medlemmarna som är över 18 år är ca 350 till antalet medan juniorerna är ca 380. Klubbens språk är svenska.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda våra medlemmar möjligheter till högklassig motions-, hobby- och tävlingsgymnastik samt friluftsliv och social samvaro på svenska.

Vår värdegrund

Hälsa

Genom tävlings-, hobby- och motionsgymnastik samt social samvaro strävar vi efter att ständigt förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Vår verksamhet i en trygg miljö är hållbar, ambitiös och ansvarsfull och stöder individens utveckling till en välmående människa. Vår verksamhet förbättrar livskvaliteten.

Glädje

Gymnastik ska vara roligt för alla oberoende av ålder eller nivå. Atmosfären är positiv och verksamheten är motiverande, inspirerande och uppmuntrande. Genom att sätta upp tydliga och attraktiva mål höjer vi vår prestationsförmåga. Vi lyckas tillsammans.

Kamratskap

Kamratskap och inkluderande social gemenskap är vägledande i all vår verksamhet. Vårt kamratskap och våra traditioner sträcker sig över generationerna och utgör ett unikt socialt nätverk. Vi motarbetar mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar för jämlikhet, jämställdhet och respekt.

Vår vision

Vi vill vara en framåtsträvande och modern gymnastikklubb. Klubbens gymnaster ska erbjudas högklassig träning i en uppmuntrande och sund miljö. Vi vill att våra medlemmar är glada, nöjda och välmående. Vår ambition är att tävlingsgymnasterna ska må bra, genom målinriktad träning vara framgångsrika samt uppnå sin fulla potential.

Gymnastiken för vuxna

Gymnastiken för herrar består av ledd motionsgymnastik, cirkelträning, Pilates och stretching.  Dessutom erbjuds tidigare redskapsgymnaster, både män och kvinnor, träning på redskap.  Under coronapandemin hade klubben en stort utbud av distanspass. Distanspassen fyllde en funktion vilket gjorde att klubben fortsatte med distanspassen även då verksamheten också kunde återupptas i Gloriahallen. Distanspass erbjuds år 2023 både för herrar och damer. Det ordinarie veckoprogrammet september-december 2023 omfattar totalt 16 pass i salen och på distans, det 17:e passet hålls i september och oktober som ett utepass. Medlemmarna kan delta i ett eller flera pass i veckan.

hgk_seniorit_8_kuva_milla_vahtila

Juniorgymnastiken

Juniorgymnastiken är inriktad på både redskapsgymnastik och TeamGym. Flickor och pojkar från 4 år uppåt är på basen av ålder och skicklighet indelade i mindre grupper med egna tränare. Verksamheten, som i stort sett sammanfaller med skolterminerna, försiggår normalt i huvudsak i Gloriahallen (renoveras 2023/2024) men även en gång i veckan i en privat, hyrd sal i Kvarnbäcken i östra Helsingfors. Gymnaster med anlag och intresse för tävlingsgymnastik har möjlighet till specialträning flera gånger i veckan, även i stadens gymnastiksalar Sportkvarnen i Kvarnbäcken  och i Tölö sporthall samt från hösten 2021 i Urheahallen och från våren 2023 i Purohallen. Under renoveringen erbjuds pass också i Taitoliikuntakeskus och i Tyska skolan.

hgk_juniorit_14_kuva_milla_vahtila

Gloriahallen och klubbrummet Gropen

Som gymnastiksal används Gloriahallen, Lilla Robertsgatan 12-14B. Hallen, som finns i femte våningen, är klubbens egen gymnastiksal. I samband med salen finns en arena med permanenta redskap, som står till alla gymnasters förfogande. Tidsenliga omklädnings- och duschutrymmen och en klubblokal för smörgås och kamratligt umgänge efter gymnastikpassen, eller i andra sammanhang, står också till förfogande.

Klubbens utrymmen renoveras 2023-2024, vilket innebär att hela verksamheten sker på andra ställen i Helsingfors. De vuxna medlemmarnas verksamhet erbjuds i Arbis, i Zacharias Topeliusskolan och i Tölö sporthall samt på distans. Juniorerna tränar i Tölö sporthall, Sportkvarnen, Urheahallen, Purohallen, Taitoliikuntakeskus och Tyska skolan.

IMG_4494

Övriga aktiviteter

Bland övriga aktiviteter kan nämnas simgruppen Delfinerna, vandringar, längre och kortare skidfärder och golfmästerskap. Kräftskiva, julfest och bliniafton hör också till programmet. Klubben har också en egen sportstuga, Movitz-stugan, i Noux (se bilden nedan), som är skådeplats eller utgångspunkt för många av klubbens tillställningar.

Stugan

Stadgar

HGK stadgar