Styrelsen

NamnTitelTel. 
Henrik Wolffordförande050 64936
Johanna Krogiusviceordförande040 516 4062
Mikael Paulsekreterare0400 406 093
Johan von Knorringskattmästare
Thomas Hellsténöverledare
Gustav Adlercreutzstyrelsemedlem
Jan Amnellstyrelsemedlem0400 501 805
Jussi Vähäkylästyrelsemedlem040 585 4000

Kansliet och Gloriahallen

Lilla Robertsgatan 12-14 B, 00120 Helsingfors
Tel. kansliet (6:e vån.) 050 362 4163
E-post: kansliet(a)hgk.fi
Internet: www.hgk.fi
AS signum: 0101286-3
Bank: Aktia FI51 4055 4020 0283 51

Verksamhetsledare:
Micaela Holmberg
Tel. 050 362 4163, kansliet(a)hgk.fi

Movitz-stugan

Jan Amnell (styrelsens representant)
Pekka Kaikumo
Niklas Labart
Thomas Lindholm
Carl-Johan Tiderman
Markus Tötterman

movitz-stugan(a)hgk.fi

Arkivarie

Rolf Eriksson, Tel. 050 313 9433

Revisorer

Rabbe Nevalainen, CGR
AltumAudit, suppleant

Kommittéer och utskott

Ekonomiutskottet:

Johan von Knorring, ordförande
Henrik Wolff
Patrik Hertsberg
Henrik von Knorring
Mikael Paul

Juniorutskottet:

Cecilia Andler, ordförande
Tony Ahlgren
Julia Grönblom
Dora Sarpaneva-Andler
Liv Telivuo

Valnämnden:

Tom Carpelan, ordförande
Håkan Gabrielsson
Carl-Johan Tiderman

Representation

FSG:s styrelse:

Wilhelm Lassenius, viceordförande
Tony Ahlgrén, skattmästare
Jan Amnell

Sektionen för redskapsgymnastik inom FSG

Cecilia Andler
Dora Sarpaneva-Andler

LAR för TeamGym (expertgrupp för TG) inom Finlands Gymnastikförbund

Janniina Väänänen

Fastighetsbolaget Pharmadomus Oy:

Gustav Adlercreutz

Klubbhövding:

Delfinerna:

Jouko Santaholma, ledare

Stiftelsen Finlandssvensk Gymnastik:

Harry Holmström
Jan Kajander