Styrelsen

NamnTitelTel.
Henrik Wolffordförande050 64936
Johanna Krogiusviceordförande040 516 4062
Johan von Knorringskattmästare
Thomas Hellsténöverledare
Niklas Labartstyrelsemedlem
Herman Ljungbergstyrelsemedlem
Mikael Paulstyrelsemedlem
Jussi Vähäkylästyrelsemedlem040 585 4000

Kansliet och Gloriahallen

Lilla Robertsgatan 12-14 B, 00120 Helsingfors
Tel. kansliet (6:e vån.) 050 362 4163
E-post: kansliet(a)hgk.fi
Internet: www.hgk.fi
AS signum: 0101286-3
Bank: Aktia FI51 4055 4020 0283 51

Verksamhetsledare:
Micaela Holmberg
Tel. 050 362 4163, kansliet(a)hgk.fi

Movitz-stugan

Niklas Labart (styrelsens representant)
Jan Amnell
Pekka Kaikumo
Thomas Lindholm
Carl-Johan Tiderman
Markus Tötterman

movitz-stugan(a)hgk.fi

Arkivarie

Rolf Eriksson, Tel. 050 313 9433

Revisorer

Rabbe Nevalainen, CGR
AltumAudit, suppleant

Kommittéer och utskott

Ekonomiutskottet:

Johan von Knorring, ordförande
Henrik Wolff
Patrik Hertsberg
Henrik von Knorring
Mikael Paul

Juniorutskottet:

Cecilia Andler, ordförande
Tony Ahlgren
Julia Grönblom
Dora Sarpaneva-Andler
Liv Telivuo

Valnämnden:

Tom Carpelan, ordförande
Håkan Gabrielsson
Carl-Johan Tiderman

Representation

FSG:s styrelse:

Wilhelm Lassenius, viceordförande
Tony Ahlgrén, skattmästare
Jan Amnell

Sektionen för redskapsgymnastik inom FSG

Cecilia Andler
Dora Sarpaneva-Andler

LAR för TeamGym (expertgrupp för TG) inom Finlands Gymnastikförbund

Janniina Väänänen

Fastighetsbolaget Pharmadomus Oy:

Gustav Adlercreutz

Klubbhövding:

Delfinerna:

Jouko Santaholma, ledare

Stiftelsen Finlandssvensk Gymnastik:

Harry Holmström
Jan Kajander