Styrelsen

NamnTitelTel. 
Håkan Gabrielssonordförande050 558 1048
Göran Wahlbergviceordförande0400 719 720
Markus Töttermanskattmästare050 2722
Henrik Wolffsekreterare050 64936
Thomas Hellsténöverledare, seniorgymnastiken
Jan Gustav Amnellstyrelsemedlem0400 501 805
Johan von Knorringstyrelsemedlem
Johanna Krogiusstyrelsemedlem040 516 4062

Kansliet och Gloriahallen

Lilla Robertsgatan 12-14 B, 00120 Helsingfors
Tel. kansliet (6:e vån.) 09-62271450
Tel. Gloriahallen (5:e vån.) 09-605698 (vardagar -kl. 14)
E-post: kansliet(a)hgk.fi
Internet sida: www.hgk.fi
AS signum: 0101286-3
Bank: Aktia FI51 4055 4020 0283 51

Verksamhetsledare:
Micaela Holmberg
Tel. 09 62271450, 050 362 4163, kansliet(a)hgk.fi

Movitz-stugan

Pekka Kaikumo
Urpo Kaila
Thomas Lindholm
stuguteamet(a)hgk.fi

Arkivarie

Rolf Eriksson, Tel. 050 313 9433

Revisorer

Rabbe Nevalainen, CGR
AltumAudit, suppleant

Kommittéer och utskott

Ekonomiutskottet:

Markus Tötterman, ordförande
Carl-Johan Björkstén
Håkan Gabrielsson

Johan von Knorring
Patrik Hertsberg

Valnämnden:

Johan Grotenfelt, ordförande
Carl-Johan Thodén
Carl-Johan Tiderman

Representation

FSG:s styrelse:

Wilhelm Lassenius, viceordförande
Tony Ahlgrén, skattmästare

Sektionen för redskapsgymnastik inom FSG

Wilhelm Lassenius
Tony Ahlgren
Cecilia Andler

Sektionen för TeamGym inom FSG

Sara Aminoff
Johanna Krogius
Marie Thodén

Utbildningsutskottet inom FSG

Cecilia Andler
Johanna Krogius

Fastighetsbolaget Pharmadomus Oy:

Markus Tötterman

Klubbhövding:

Carl-Johan Thodén
Tel. 045 888 4442
carl-johan.thoden(a)hgk.fi

Delfinerna:

Jouko Santaholma, ledare

Stiftelsen Finlandssvensk Gymnastik:

Harry Holmström
Jan Kajander