Helsingfors Gymnastikklubb r.f. HGK

HGK är Finlands äldsta gymnastikklubb, grundad 1875, en aktiv och modern klubb, rik på traditioner. Klubben har en omfattande verksamhet, både för vuxna och för juniorer. Medlemmarna som är över 18 år är ca 360 till antalet medan juniorerna är ca 350. Klubbens språk är svenska.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda våra medlemmar möjligheter till högklassig motions-, hobby- och tävlingsgymnastik samt friluftsliv och social samvaro på svenska.

Vår värdegrund

Hälsa

Genom tävlings-, hobby- och motionsgymnastik samt social samvaro strävar vi efter att ständigt förbättra den fysiska och psykiska hälsan. Vår verksamhet i en trygg miljö är hållbar, ambitiös och ansvarsfull och stöder individens utveckling till en välmående människa. Vår verksamhet förbättrar livskvaliteten.

Glädje

Gymnastik ska vara roligt för alla oberoende av ålder eller nivå. Atmosfären är positiv och verksamheten är motiverande, inspirerande och uppmuntrande. Genom att sätta upp tydliga och attraktiva mål höjer vi vår prestationsförmåga. Vi lyckas tillsammans.

Kamratskap

Kamratskap och inkluderande social gemenskap är vägledande i all vår verksamhet. Vårt kamratskap och våra traditioner sträcker sig över generationerna och utgör ett unikt socialt nätverk. Vi motarbetar mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi arbetar för jämlikhet, jämställdhet och respekt.

Vår vision

Vi vill vara en framåtsträvande och modern gymnastikklubb. Klubbens gymnaster ska erbjudas högklassig träning i en uppmuntrande och sund miljö. Vi vill att våra medlemmar är glada, nöjda och välmående. Vår ambition är att tävlingsgymnasterna ska må bra, genom målinriktad träning vara framgångsrika samt uppnå sin fulla potential.

Stadgar

HGK stadgar