Gymnastiken för medlemmar

Gymnastiken för herrar består av ledd motionsgymnastik, cirkelträning, Pilates och stretching.  Dessutom erbjuds tidigare redskapsgymnaster, både män och kvinnor, träning på redskap.  Under coronapandemin hade klubben en stort utbud av distanspass. Distanspassen fyllde en funktion vilket gjorde att klubben fortsatte med distanspassen även då verksamheten också kunde återupptas i Gloriahallen. Distanspass erbjuds fr.o.m. 2023 både för herrar och damer. Det ordinarie veckoprogrammet omfattar totalt 17 pass i salen och på distans, det 18:e passet hålls i april&maj och september&oktober som ett utepass. Medlemmarna kan delta i ett eller flera pass i veckan.

hgk_seniorit_8_kuva_milla_vahtila

Gymnastiken för juniorer

Juniorgymnastiken är inriktad på både redskapsgymnastik och TeamGym. Barn från 4 år uppåt är på basen av ålder och skicklighet indelade i mindre grupper med egna tränare. Verksamheten, som i stort sett sammanfaller med skolterminerna, försiggår normalt i huvudsak i Gloriahallen (renoveras 2023/2024) men även en gång i veckan i en privat, hyrd sal i Kvarnbäcken i östra Helsingfors. Gymnaster med anlag och intresse för tävlingsgymnastik har möjlighet till specialträning flera gånger i veckan, även i stadens gymnastiksalar Sportkvarnen i Kvarnbäcken  och i Tölö sporthall samt från hösten 2021 i Urheahallen och från våren 2023 i Purohallen. Under renoveringen erbjuds pass också i Taitoliikuntakeskus och i Tyska skolan.

hgk_juniorit_14_kuva_milla_vahtila

Övriga aktiviteter

Bland övriga aktiviteter för medlemmar kan nämnas simgruppen Delfinerna, vandringar, längre och kortare skidfärder och golfmästerskap. Kräftskiva, julfest och bliniafton hör också till programmet. För juniorerna erbjuds läger, möjlighet att delta i tävlingar, terminsavslutningar o.s.v. 

Gloriahallen och klubbrummet Gropen

Gloriahallen på Lilla Robertsgatan 12 – 14 B i Helsingfors har redan i decennier varit ett centrum för bollspel och fysisk fostran. Hallen, som finns i femte våningen, är HGK:s egen gymnastiksal.  Fr.o.m. hösten 2016 minskades badmintonturerna radikalt eftersom klubbens behov av salen för gymnastik blivit allt större. Fr.o.m. januari 2021 används salen endast för gymnastik.

Medlemmarnas all gymnastikverksamhet sker i Gloriahallen. Även juniorerna använder salen mycket aktivt men tävlingsgymnasterna tränar även i andra salar i Helsingfors. I samband med salen finns en arena med permanenta redskap, som står till alla gymnasters förfogande. Tidsenliga omklädnings- och duschutrymmen samt klubblokalen Gropen i sjätte våningen för smörgås och kamratligt umgänge efter gymnastikpassen, eller i andra sammanhang, står också till förfogande.

Klubbens utrymmen renoveras 2023-2024, vilket innebär att hela verksamheten sker på andra ställen i Helsingfors. De vuxna medlemmarnas verksamhet erbjuds i Arbis, i Zacharias Topeliusskolan och i Tölö sporthall samt på distans. Juniorerna tränar i Tölö sporthall, Sportkvarnen, Urheahallen, Purohallen, Taitoliikuntakeskus och Tyska skolan.
Till hösten 2024 flyttar klubben och verksamheten tillbaka till Gloriahallen. 

IMG_4494

Movitz-stugan

Klubben har en egen sportstuga, Movitz-stugan, i Noux (bilden nedan), som är skådeplats eller utgångspunkt för många av klubbens tillställningar. En del av juniorerna har våravslutning på Movitz-stugan, d.v.s. vi åker ut med hyrd buss, har ledda lekar och små tävlingar på sandplanen/parkeringen, äter pizza och glass. 
Klubbens medlemmar kan hyra Movitz-stugan för privat bruk.

Stugan