Gymnastik

Gymnastiken för vuxna – motionsgymnastik, cirkelträning, Pilates, stretching och redskapsgymnastik – utövas under vår- och höstterminen inom HGK. Klubbens egen sal Gloriahallen samt klubbrummet Gropen och kansliet på Lilla Robertsgatan 12-14 B, 5:e och 6:e våningen, renoveras 2023/2024. All verksamhet sker under renoveringen i olika salar i Helsingfors. Gymnastiken leds av klubbens ledare. Fyra av motionsgymnastikpassen är till pianomusik.

Beskrivning av klubbens gymnastikpass:

Kvällsgymnastik

Kvällspasset är klubbens ursprungliga, traditionella övning för medlemmar till pianoackompanjemang. Efter gymnastiken avslutas det hela med öl/vatten och smörgås på Gropen. Gymnastikövningen består av uppvärmning, löpning, enkla muskelstärkande rörelser och avslutande tänjningar. Övningarna, som går i lätt militär stil, är lämpliga för alla ålderskategorier.

Daggdroppen, tisdag, onsdag, fredag kl. 7.00

Tisdagens och fredagens daggdroppen leds av Monica Schwela. Monica har bibehållit övningarnas manliga prägel, som de tidigare ledarna under en lång räcka av år utvecklat. Dessa pass innebär traditionell motionsgymnastik. Pianisten Niina Saarelainen ackompanjerar på piano.

Onsdagsdaggdroppen representerar en annan stil än de övriga passen. Man ställer sig fritt på golvet och övningarna och rörelserna är mera i aerobic-stil än under de traditionella passen med uppställning på led. Gymnastikpasset leds av alternerande ledare.  Flera ledare ger mera variation i övningarna, vilket ju också betyder att man har litet mera att lära sig.  ”Koreografin” består av de vanligaste steg- och rörelseserierna som används på olika gym. Musiken består av bandade, välkända låtar.

Hårdmotion, tisdag och fredag kl. 8.00

Detta pass är riktat till dem som vill ha aningen tyngre övningar med en ordentligare pulshöjning än det som passen kl. 7 erbjuder. Också detta pass leds av Monica Schwela, som har egen musik till övningarna.

Förmiddagsgymnastik, tisdag och fredag kl. 9.00

Passen är anpassade för dem som är lite morgontrötta. Förmiddagsgymnastiken, som även den leds av Monica Schwela, har många likheter med tisdags- och fredagsdaggdroppen kl. 7, men med en lägre intensitet som är skonsammare för bl.a. leder. Niina Saarelainen ackompanjerar på piano på fredag, på tisdagen har Monica egen musik.

Redskapsdroppen, torsdag kl. 7.00 

Redskapsdroppen är ett gymnastikpass som riktar sig till medlemmar som tränat redskapsgymnastik tidigare och till aktiva juniortränare. Klubben ställer salen till förfogande på torsdagar kl. 7-8. Passet har ingen ordinarie tränare utan deltagarna tränar grunderna i redskapsgymnastik på egen hand eller i grupp. Deltagande i gruppen kräver förkunskaper i redskapsgymnastik. Under passet görs gymnastikövningar som t.ex. kullerbytta, handstående och hjulning samt övriga grundövningar på redskap.

Redskapsgymnastik, onsdag kl. 19.30-21

Klubben erbjuder träning inom redskapsgymnastik för vuxna på onsdagar kl. 19.30-21.00. Passet är för personer med bakgrund i redskapsgymnastik.

Cirkelträning, måndag kl. 7.00 och 8.00  

Cirkelträningen togs med på programmet hösten 2016. Tanken med cirkelträningen är att musklerna ska jobba, att pulsen höjs och kaloriförbränningen ökar. Passet börjar med en kort uppvärmning, och därefter börjar själva träningen, främst styrketräning, som normalt består av ett antal stationer med olika rörelser vid varje station. Träningen avslutas med tänjning.

Distanspass onsdag kl. 17, torsdag kl. 8 och 9 

Klubben erbjöd ett stort antal distanspass under pandemin mellan 26.3.2020 och augusti 2021. I september 2021 kunde vi återvända till Gloriahallen, men distanspassen hade hittat sina anhängare, vilket gjorde att man införde en del distanspass på programmet fr.o.m. september 2021.

På onsdag kl. 17 är det motionsgymnastik, på torsdag kl. 8 cirkelträning och kl. 9 Pilates på distans.

Pilates infördes på programmet i januari 2019. Pilates är ett övningssystem och en träningsform som fokuserar på att förbättra balans, muskelstyrka, flexibilitet och kroppshållning och utmärks av fokuserad koncentration och lugn, harmonisk andning. Pilates skapades i början av 1900-talet av tysken Joseph Pilates, som dock främst var verksam i USA. Han kallade själv träningsformen ”The Art of Contrology” vilket syftar på vikten av precision och koncentration som ett sätt att kontrollera musklerna. Pilates användes först av professionella dansare i USA som en effektiv form av återhämtning efter skada och har sedan dess stadigt vuxit runt om i världen. Pilates kan vara, till skillnad från vad många tror, väldigt fysiskt krävande om det görs på rätt sätt. Pilatesrörelserna ska utföras långsamt. Vid varje övning tränas flera muskelgrupper samtidigt. Bekväma kläder, gärna långärmat och långa byxor, är att rekommendera, samt utförs passet strumpfota.

Hybridpass / Stretching måndag kl. 9

På måndagar har vi Stretching som ett hybridpass, d.v.s. passet streamas i Arbis och medlemmarna får välja om man deltar i salen eller på distans. Att ha ett pass som hybridpass infördes hösten 2022 då vi testade med Pilates som hybridpass. Hedvig Lundsten leder stretchingen, som infördes som ett nytt pass hösten 2023.

Crosstraining tisdag 20.10-21.00 

Hösten 2022 infördes crosstraining på programmet och målgruppen är män 40+.

Utepass

Förutom alla andra pass har klubben sedan hösten 2021 ett utepass på onsdagar kl. 8 i april och maj och september och oktober.

Simning

Ett 10-tal medlemmar (Delfinerna) simmar aktivt under vår- och höstterminen varje torsdag kl. 9.00 i Backasbrinkens simhall med efterföljande morgongröt.

Tidigare har Delfinerna även deltagit i ”Puolen tonnin uinti” under hösten. Tidtagning har skett i Backasbrinken under de egna simturerna.

Tidigare ingick i simmarnas program även interna tävlingar, bl.a. precisionssimning (tidsprecision) och vartannat år ”landskamp” mot två svenska föreningar, H2O och Bad Boys. Landskampen ordnades turvis i Helsingfors, Stockholm och Falun. De senaste åren har Delfinernas verksamhet koncentrerat sig på simningen på torsdagarna i Backasbrinkens simhall.

Orientering

Orienteriningssektionen har inte haft verksamhet under de senaste åren.
Tidigare ordnade sektionen varje måndag, börjande från slutet av april, serietävlingar och en klubbmästerskapstävling i samband med Helsingin Suunnistajats ”Iltarastit”. Dessutom arrangerades en tävling i egen regi, ”Ragnars pokal”.

Golf

HGK-medlemmar som gillar att spela golf samlas årligen till HGK-M i golf, en torsdag i augusti.  Efter tävlingen samlas de som vill till bastu och lunch på Movitz-stugan. Kontaktperson är Markus Tötterman.

Vandring /Skidning

För den som är intresserad av vandring under sakkunnig ledning ordnas höstvandringar i Noux och en 20-sjöars vandring i Solvalla.
Långfärder på skidor står på programmet under vintern.

Movitz-stugan

HGK har i Noux, en egen sportstuga, som är skådeplats för olika tillställningar och utgångspunkt för många programenliga och improviserade vandringar och skidfärder. Tillställningar som kan nämnas är stuguaftnar, där jubilerande medlemmar avfiras och den årliga kräftskivan. Den sistnämnda avec.

Movitz-stugan renoverades grundligt under 2017-2018 och är fräsch både inom- och utomhus. Stugan kan hyras av medlemmar för privata tillställningar. Vänligen kontakta verksamhetsledare Micaela Holmberg på kansliet(a)hgk.fi för mera info.

Social samvaro

Klubbens anda och styrka bygger på det kamratskap, den gemenskap och den talkoanda som sedan 1875  vuxit och fortfarande växer fram, inte bara under under gymnastiken och sportutövningen, utan också under vänskaplig samvaro klubbmedlemmarna och i många sammanhang deras familjer emellan. Exempel på sådana tillfällen är smörgåsarna efter gymnastikpassen, morgongröten efter simningen, vandringar, skidfärder, stuguaftnar, talko vid Movitz-stugan, kräftskivan, Daggdroppens Lucia i Gloriahallen, den traditionsrika julfesten ”Julgrisen” och julbastu på Movitz-stugan.