Klubbens 150-års historik samt Tabula gratulatoria

År 2025 har det gått 150 år sedan Helsingfors Gymnastikklubb grundades och verksamheten inleddes. För att uppmärksamma detta jubileum kommer klubben att ge ut en ny historik. Författare är FD Aapo Roselius. Det finns nu en möjlighet för klubbens medlemmar och HGK-vänner att stöda utgivningen av verket och få sitt namn i historikens Tabula gratulatoria.

Vi ber om ett understöd på 150 euro för privatpersoner och 300 euro för företag.

Klubbens styrelse hoppas att den nuvarande generationen genom att stöda utgivningen av historiken bekräftar den tacksamhet vi alla känner för det värdefulla arbete tidigare generationer har utfört under 150 år. 

Alla som donerar får ett exemplar av historiken, som beräknas utkomma i början av år 2025.

Inbetalning

Inbetalningar kan göras på HGK:s konto i Nordea: FI23 1819 3000 0017 38. Skriv ”Historik” i meddelandefältet och ange också det namn som ska stå i gratulationsförteckningen (inte smeknamn eller pseudonymer), samt för personer som inte är klubbmedlemmar en e-postadress. Om den nätbank som används inte godkänner specialtecken, t.ex. @, kan man ersätta det tecknet med at.

Vårmöte 17.4.2024 kl. 18.00 på Botta

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte onsdag 17.4.2024 kl. 18.00 på Botta, Museigatan 10. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Efter mötet informeras medlemmarna om renoveringen av klubbens utrymmen, om placeringarna samt om höstens verksamhet.

Anmälningar till mötet mottages till onsdagen den 10 april via länken nedan.  P.g.a. utrymmet och en enkel servering bör vi veta hur många som deltar och därför ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

www.hgk.fi/varmote-17-4-2024/

Möteshandlingarna skickas ut per e-post före mötet till dem som anmält sig. 
 
Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
6. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper
7. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår
8. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens ordförande och övriga styrelseledamöter eller de åtgärder styrelsens förvaltning och redovisning kan ge anledning till
9. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter med uppgift att bereda höstmötets personval
10. Mötets avslutande 

Klubben önskar sina medlemmar välkomna på vårmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).

Höstmöte 22.11.2023 kl. 18.00

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 22.11.2023 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om klubbens verksamhet. Mötet hålls på Botta, Museigatan 10.

Anmälningar till mötet mottages till fredagen den 17 november via länken nedan. P.g.a. utrymmet bör vi veta hur många som deltar. 

www.hgk.fi/hostmote-2023/

Möteshandlingarna skickas ut per e-post före mötet till dem som anmält sig. 

Föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 5. Godkännande av mötets föredragningslista
 6. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
 7. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
 8. Beslut om antal styrelsemedlemmar
 9. Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Styrelsens information
 12. Mötets avslutande

  Klubben önskar sina medlemmar välkomna på höstmötet!

  Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).


Vårmöte 24.4.2023 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte måndag 24.4.2023 kl. 18.00 på klubbrummet Gropen. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informeras medlemmarna om saneringen och verksamheten under sommaren och hösten.

Anmälningar till mötet mottages till fredagen den 21 april via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

https://www.hgk.fi/anmalan-till-varmote/

Möteshandlingarna skickas ut per e-post före mötet till dem som anmält sig. 
 
Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
6. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper
7. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår
8. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens ordförande och övriga styrelseledamöter eller de åtgärder styrelsens förvaltning och redovisning kan ge anledning till
9. Val av valberedning bestående av ordförande och två ledamöter med uppgift att bereda höstmötets personval
10. Information om saneringen
11. Information om sommarens och höstens verksamhet
12. Mötets avslutande 

Klubben önskar sina medlemmar välkomna på vårmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).

Höstmöte 23.11 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 23.11 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena, förslaget till stadgeändring samt val av hedersledamot. Efter möteshandlingarna ges information om den kommande renoveringen av klubbens utrymmen, dess tidtabell och hur verksamheten kommer att ordnas under renoveringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen.

Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 21 november via länken nedan. P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

https://www.hgk.fi/hostmote2022

Föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
 4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
 5. Godkännande av mötets föredragningslista
 6. Val av hedersledamot
 7. Förslag till stadgeändring
 8. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
 9. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
 10. Beslut om antal styrelsemedlemmar
 11. Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande

  Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på höstmötet!

Vårmöte 12.4 2022 kl. 18.00 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 12.4 2022 kl. 18.00. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt förslag till stadgeändring. Styrelsen informerar också om den kommande saneringen. Mötet hålls på klubbrummet Gropen.

Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 10 april via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

(Länken borttagen efter mötet)

Möteshandlingarna skickas ut per e-post fr.o.m. 7.4 till dem som anmält sig till mötet. 
 
Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Styrelsens berättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
6. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper
7. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår
8. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens styrelse eller de åtgärder styrelsens förvaltning och redovisning kan ge anledning till
9. Val av valnämnd bestående av ordförande och två medlemmar med uppgift att bereda höstmötets personval
10. Förslag till stadgeändring
11. Information om saneringen
12. Mötets avslutande 

Klubben önskar sina medlemmar välkomna på vårmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).

Vårens gymnastikverksamhet

Klubbens seniorer inledde vårterminen på distans 3.1 2022 p.g.a. rådande coronaläge och restriktioner. För tillfället streamas 6 pass i veckan via zoom.

Verksamhetsledaren informerar medlemmarna regelbundet per e-post om gymnastikpass, anmälningar, aktualiteter samt annan verksamhet då sådan är möjlig.

Om du är medlem och inte får e-post av verksamhetsledare Micaela Holmberg, vänligen meddela din e-postadress per e-post på kansliet(a)hgk.fi. Om du inte har en e-postadress och är intresserad av att höra om verksamheten, kan du kontakta verksamhetsledaren per telefon på 050 362 4163.

Höstmöte 10.11 2021 kl. 18.30 på Gropen

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till höstmöte onsdag 10.11 2021 kl. 18.30. Vid mötet behandlas de i § 12 i klubbens stadgar nämnda ärendena. Mötet hålls på klubbrummet Gropen.

Anmälningar till mötet mottages till måndagen den 8 november via länken nedan.  P.g.a. en enkel servering ska man anmäla sig till mötet på förhand. 

(Länken borttagen efter mötet.)

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Godkännande av mötets föredragningslista.
6. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
7. Fastställande av budget och medlemsavgift för följande verksamhetsår
8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
9. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!

Verksamheten i Gloriahallen är tillbaka hösten 2021, efter 1½ år av distanspass

Efter den långa pausen i verksamheten p.g.a. coronapandemin startade gymnastikverksamheten igen i Gloriahallen i september och frukostar och kvällsservering infördes på programmet i oktober.

Veckoschemat ser ut så här:

Måndag kl. 7-7.45, Cirkelträning, Gloriahallen
Måndag kl. 8-8.45, Cirkelträning, på distans.

Tisdag kl. 7-7.45, Daggdroppen, Gloriahallen
Tisdag kl. 9-9.45, Förmiddagsgymnastik, Gloriahallen
Tisdag kl. 19.30-20.15, Kvällsgymnastik, Gloriahallen

Onsdag kl. 7-7.50, Onsdagsdroppen, Gloriahallen
Onsdag kl. 8-8.45/9.00, Utepass i september och oktober som test 
Onsdag kl. 18-18.45, motionsgymnastik på distans, Hedvig Lundsten

Torsdag kl. 7-8, Redskapsdroppen, Gloriahallen
Torsdag kl. 8-8.45, Cirkelträning Gloriahallen
Torsdag kl. 18.30-19.30, Pilates på distans

Fredag kl. 7-7.45, Daggdroppen, Gloriahallen
Fredag kl. 8-8.45, Hård gymnastik, Gloriahallen
Fredag kl. 9-9.45, Förmiddagsgymnastik, Gloriahallen

Passen med piano fortsätter som tidigare, på tisdag kl. 7 och 19.30 samt fredag kl. 7 och 9.

Höstmötet kommer att hållas den 10 november kl. 18.30 och Julgrisen firas den 10 december kl. 18.30.

Vårmöte 20.4 2021 kl. 18.00 på distans

Helsingfors Gymnastikklubb rf:s medlemmar kallas till vårmöte tisdag 20.4 2021 kl. 18.00 på distans via zoom. Vid mötet behandlas de i § 11 i klubbens stadgar nämnda ärendena samt informerar styrelsen om fastigheten och om styrelsens strategiarbete.  

Anmälningar till mötet mottages till söndagen den 18 april via länken:

https://www.hgk.fi/seniorer/gymnastikpass/formular-seniorer/

Möteshandlingarna samt länken till mötet skickas ut per e-post måndagen den 19 april till dem som anmält sig till mötet. Mötet är på distans p.g.a. coronaläget och -restriktionerna. Klubbens ordförande, viceordförande, skattmästare och verksamhetsledare kommer att befinna sig på Gropen under mötet. 

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
4. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet
5. Styrelsens berättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
6. Revisorns berättelse över granskningen av klubbens räkenskaper
7. Fastställandet av bokslutet för föregående verksamhetsår
8. Beviljande av ansvarsfrihet för klubbens styrelse eller de åtgärder styrelsens förvaltning och redovisning kan ge anledning till
9. Val av valnämnd bestående av ordförande och två medlemmar med uppgift att bereda höstmötets personval
10. Information om fastigheten
11. Styrelsens strategiarbete
12. Mötets avslutande 

Klubben önskar alla sina medlemmar välkomna på höstmötet!

Vid allmänna frågor om mötet vänligen kontakta klubbens verksamhetsledare per e-post eller telefon (kansliet(a)hgk.fi / 050 362 4163).

Fler nyheter finns i arkivet