Medlemskap

Antagningsförfarande

Vid medlemsansökan utnyttjas för ändamålet avsedd blankett. Förutom persondata anges på blanketten det eller de gymnastikpass personen ifråga önskar delta i. När styrelsen godkänt ansökan får den nya medlemmen en skriftig bekräftelse varefter han kan komma med i gymnastiken.

Ladda ner blanketten här!

Avgifter för seniormedlem 
Årsmedlemskap 55 €
Deltagande i ett tidsbestämt gymnastikpass 65 € / termin
Deltagande i två tidsbestämda gymnastikpass 120 € / termin
Obegränsat150 € / termin
För medverkan i mixed-gymnastik inkasserar GFH skild deltagaravgift