Medlemskap

Antagningsförfarande

Vid medlemsansökan utnyttjas för ändamålet avsedd blankett. Förutom persondata anges på blanketten det eller de gymnastikpass personen ifråga önskar delta i. När styrelsen godkänt ansökan får den nya medlemmen en skriftig bekräftelse varefter hen kan komma med i gymnastiken.

Ladda ner blanketten här!

Avgifter för seniormedlem
Årsmedlemskap 60 €
Deltagande i ett tidsbestämt gymnastikpass 75 € / termin
Deltagande i två tidsbestämda gymnastikpass 140 € / termin
Deltagande i tre tidsbestämda gymnastikpass 180 € / termin
Obegränsat200 € / termin