Information

HGK-info

Aktuell information ges i samband med gymnastikpassen, på anslagstavlan och vid behov i HGK-info-bladet som utkommer flera gånger per år och skickas per e-post till medlemmarna.

Movitz-stugan

Movitz-stugan kan reserveras såväl för dagsbruk som övernattning.

Reservering sker via verksamhetsledaren Micaela Holmberg tel.nr 622 71450 / kansliet@hgk.fi. Vid reserveringen bör meddelas mellan vilka klockslag man tänker utnyttja stugan.

Klubben debiterar en avgift för bokning och användning.

Stugan bör efter användandet lämnas i samma skick som vid tillträdet. Ytterdörren bör låsas, belysningen släckas och reglaget för uppvärmningen ställas i avsett läge.

Ansökande HGK-medlem ansvarar för att god ordning upprätthålls.

Verksamhetsledaren fakturerar bokningsavgiften.

julgrisen

Medlemstidningen ”Julgrisen” har sedan 1883 utkommit varje år.

medlemmar

En medlemsförteckning med persondata och bild av klubbens seniormedlemmar utkommer vid behov.

övrigt

  • Ett aktivitetskort med förteckning över verksamheten publiceras årligen.

  • En väldokumenterad och rikt illustrerad historik ”HÄLSA GLÄDJE KAMRATSKAP Helsingfors Gymnastikklubb 1875-2000” författad av idrottsforskaren Kenth Sjöblom utgavs år 2000 av HGK i samband med 125-årsjubileet. Historiken finns att köpa till priset € 20. Klubbmedlem har rätt att köpa ETT eget exemplar till € 10.

  • Boken ”Glimtar från Helsingfors Gymnastikklubbs juniorverksamhet 1946-2004” utgavs till 130-årsjubileet år 2005 och har skrivits av Ingmar Björkman.