Information

Aktuell information skickas ut per e-post. 

Movitz-stugan och Gropen

Movitz-stugan och Gropen kan reserveras av medlemmar. 

Reservering sker via verksamhetsledaren Micaela Holmberg tel.nr 050 362 4163 / kansliet(a)hgk.fi. 

Klubben debiterar en avgift för bokning och användning. Verksamhetsledaren fakturerar avgiften.

Ansökande HGK-medlem ansvarar för att god ordning upprätthålls.

julgrisen

Medlemstidningen ”Julgrisen” har sedan 1883 utkommit varje år.

medlemmar

En medlemsförteckning med persondata och bild av klubbens seniormedlemmar utkom senast 2020. 

övrigt

  • En väldokumenterad och rikt illustrerad historik ”HÄLSA GLÄDJE KAMRATSKAP Helsingfors Gymnastikklubb 1875-2000” författad av idrottsforskaren Kenth Sjöblom utgavs år 2000 av HGK i samband med 125-årsjubileet. Historiken finns på Gropen. Vänligen kontakta verksamhetsledaren på tel.nr 050 362 4163 / kansliet(a)hgk.fi om du är intresserad av ett exemplar. 

  • Boken ”Glimtar från Helsingfors Gymnastikklubbs juniorverksamhet 1946-2004” utgavs till 130-årsjubileet år 2005 och har skrivits av Ingmar Björkman.